Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.304.016

Zápis ručitele do rejstříku dlužníků při zesplatnění dluhu u stavební spořitelny insolvencí dlužníka (Wüstenrot)

Odesláno: 
Otevřeno 349 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ručím bratrovi u Wüstenrotu na úvěr ze stavebního spoření.
Bratr vstupuje do insolvence. Dle informace, kterou jsem dostala od spořitelny, vypoví Wüstenrot smlouvu, čímž skončí překlenovací úvěr a pohledávka bude splatná okamžitě.
Zjistila jsem, že spořitelna provádí zápis do evidence dlužníků, když vypoví danou smlouvu. Nejsou schopni mi odpovědět, kdy a za jakých okolností zapíší do této evidence ručitele. Z jejich odpovědí je pouze pravděpodobné, že tak provedou okamžikem vypovězění smlouvy.
Domnívám se, že ručitele mohou zapsat až v okamžiku, kdy bude on dlužit a také musí vědět, že něco dluží. Asi by ji měli vyzvat k úhradě, protože ručiteli na jeho dotazy ohledně smlouvy nic nesdělí, neboť není dlužník ani spoludlužník. Odkazují mě také na jejich Všeobecné podmínky, ale tyto jsem jako ručitel nepodepisovala a navíc by neměly být v rozporu se zákonem.
Chtěla bych se Vás zeptat, jaký má být správný postup spořitelny v případě ručitele a co mohu udělat, aby moji osobu, jakožto ručitele, do této evidence nezapsali. A zároveň, pokud bych měla zájem uzavřít se spořitelnou dohodu o splátkách, zda mě v tomto případě mohou do evidence dlužníků zapsat.
Mnohokrát děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
u ručení platí zásada, že pokud neplné závazek primární dlužník, může věřitel žádat splnění závazku po ručiteli. K tomuto ho však musí vyzvat.
Vzhledem k tomu, že ručíte za bratrův dluh, doporučuji Vám zároveň, abyste podala přihlášku pohledávky do insolvence, a to jako podmíněnou (vázanou na podmínku, že za bratra cokoliv k výzvě finanční instituce cokoliv uhradíte).
Pokud s Wüstenrot uzavřete dohodu o splátkách dluhu a nebudete nijak v prodlení se splácením, domnívám se, že nemají důvod k tomu, abyste v jakékoliv databázi dlužníků byla uvedena.