Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.338

Exekutor zamítl snížení splátky exekuce - hrozí zabavení majetku matky samoživitelky s dětmi?

Odesláno: 
Otevřeno 378 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Prosim o pomoc. Přítelkyně má dluh u České spořitelny, a. s. Bývalý přítel ji přiměl k půjčce cca 220.000 Kč. Nyní má dluh k vymáhání exekutor. Částka se vyšplhala na cca 500.000 Kč. Exekutor požadoval splátku ve výši 5.000 Kč, kterou jsme uhradili a žádali o nižší splátku. To exekutor vedoucí exekuční řízení proti dlužnici (mé přítelkyni) zamítl se slovy, že nejnižší částka bude 5.000 Kč. Pokud ne, zabaví majetek v bytě, kde přítelkyně bydlí.
Přítelkyně je na mateřské dovolené MD, má syna starého 3 měsíce a po uhrazení nájemného ji zbývá cca 4.000 Kč. Poslala tedy druhou splátku pouze 200 Kč a navrhla výši dalších splátek na 2000 Kč. Exekutor opět odmítl a požaduje teď 10 000, -Kč. Vyhrožuje zábavenim majetku. I kdyz dotyčná podala žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost.
Má právo exekutor zabavit nějaké veci v bytě kde bydlí i přes to že každý měsíc proběhne platba ve výši 500-1000 Kč? Muzou požadovat castku 10 000, - Kč kdyz přítelkyně je na mateřské a zbyde ji sotva životní minimim?
Mockrát děkuji... Radek Streit
 
Dobrý den, exekutor při vymáhání pohledávky včetně příslušenství po povinném může vést exekuci jedním nebo více způsoby uvedenými v zákoně (exekuční řád). Splátkový kalendář však mezi tyto způsoby nepatří, jde jen o dobrou vůli exekutora, zda na splátky přistoupí a v jaké výši. Ve Vámi uvedené věci je tedy exekutor oprávněn vést exekuci prodejem movitých věcí, tj. zajistit a případně zabavit a prodat movité věci Vaší přítelkyně, bez ohledu na to, jakou výši splátek Vaše přítelkyně splácí. Co se týče obrany Vaší přítelkyně, pokud podala návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, je třeba navíc podat i návrh na odklad této exekuce s odůvodněním, že exekuce bude z uvedeného důvodu zastavena. Návrh se podává exekutorovi, ten, pokud návrhu nevyhoví, zašle jej exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Pokud mu vyhoví, nelze provádět exekuci, tj. např. zabavit a prodat movité věci, apod.

 
Dobrý den, manželka má exekuci na 143 000 Kč, kterou jí strhávají s invalidního důchodu, splátka 2000 Kč. Podle domluvy s Exekutorskou kanceláří má schválen splátkový kalendář, který jsme navrhli s manželkou takto 2000 Kč s invalidního důchodu a dalších 6000 Kč každý měsíc, splátky posíláme včas a pravidelně. Je možné aby exekutorská kancelář přistoupila k exekuci majetku i v případě že splácíme pravidelně tyto částky.
Děkuji za správu
 
Dobrý den, není to vyloučeno. Dohoda s povinným o splátkovém kalendáři je dobrou vůlí exekutora a není na ni právní nárok. Pokud exekutor bude mít za to, že je možno vymoci dluh dříve jinak, může postihnout např. movité věci, které máte ve společném jmění či které má Vaše manželka ve výlučném vlastnictví. Doporučuji Vám se průběžně informovat u dotčeného exekutora informovat, zda plnění splátkového kalendáře pro vymožení pohledávky oprávněného a nákladů exekuce bude postačovat.