Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.874

Převod podílu nemovitosti zděděné dlužníkem v insolvenci - lze převést na splumajitele nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 238 x
1 odpověď
 
Dobrý den, na konci roku 2017 jsem zdědil polovinu nemovitosti po svém bratrovi. Druhou polovinu zdědila jeho přítelkyně se kterou žili ve společné domácnosti. Ale ta má schválené oddlužení a tak nějak splácí. Teď mi navrhla dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nevím jestli by to bylo možné, protože ve výpisu z katastru je poznámka o omezení vlastníckého práva typ Rozhodnutí o úpadku ale v soupisu jejího majetku tato nemovitost není uvedena.
Prosím o informaci jestli by tato dohoda šla uzavřít a byla by platná?
Předem děkuji za odpověd Z. D.
 
Dobrý den,

předně platí, že dlužník v oddlužení je dle ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona povinen veškeré hodnoty získané dědictvím vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení.
Pokud tedy zdědila polovinu nemovitosti již po schválení oddlužení, je povinna jej vydat správci a nemůže s tímto podílem volně nakládat.

Mám za to, že jakákoliv dohoda o vypořádání spoluvlastnického práva by tak mohla být platně napadnuta. Nadto katastr nemovitostí při povolování vkladu vlastnického práva zkoumá, zda byly strany oprávněny s nemovitostí (resp. jejím podílem) disponovat a pokud si nejsou jistí, vyžádají si stanovisko insolvenčního správce. Jelikož je na příslušném listu vlastnictví poznámka o úpadku, zcela jistě bude katastr insolvenčního správce kontaktovat.

Pokud však podíl na nemovitosti získala ještě před zahájením insolvenčního řízení, na majetku neváznou žádná zástavní práva a bylo jí schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, dohodu byste uzavřít mohly, jelikož dispoziční oprávnění by náleželo jí a nikoliv insolvenčnímu správci.