Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.922

Prodej spoluvlastnického podílu dlužníkem v insolvenci - lze to nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 467 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
na konci 2017 jsem zdědil polovinu nemovitosti po svém bratrovi. Druhou polovinu zdědila jeho přítelkyně se kterou žili ve společné domácnosti. Ale ta má schválené oddlužení a tak nějak splácí.
Teď mi navrhla dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nevím jestli by to bylo možné, protože ve výpisu z katastru je poznámka o omezení vlastníckého práva typ "Rozhodnutí o úpadku."
Prosím o informaci jestli by tato dohoda šla uzavřít a byla by platná?
Předem děkuji.
 
Dobrý den,
předně platí, že dlužník v oddlužení je dle ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona povinen veškeré hodnoty získané dědictvím vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení.
Pokud tedy zdědila polovinu nemovitosti již po schválení oddlužení, je povinna jej vydat správci a tato dlužnice se schválenou insolvencí s tímto podílem volně nakládat nemůže.
Mám za to, že jakákoliv dohoda o vypořádání spoluvlastnického práva by tak mohla být platně napadnuta. Nadto katastr nemovitostí při povolování vkladu vlastnického práva zkoumá, zda byly strany oprávněny s nemovitostí (resp. jejím podílem) disponovat a pokud si nejsou jistí, vyžádají si stanovisko insolvenčního správce. Jelikož je na příslušném listu vlastnictví poznámka o úpadku, zcela jistě bude katastr insolvenčního správce kontaktovat.
Pokud však podíl na nemovitosti získala ještě před zahájením insolvenčního řízení, na majetku neváznou žádná zástavní práva a bylo jí schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, dohodu byste uzavřít mohly, jelikož dispoziční oprávnění by náleželo jí a nikoliv insolvenčnímu správci.
 
Dobrý den, přítel je v insolvenci přesto mu byl prodán půl roku před koncem barák a ještě s věcným břemenem. matkou. Peníze postačují na pokrytí pohledávek, přesto musí nadále platit, proč když vše bylo zaplaceno. dluhy. S pozdravem
 
Dobrý den,
tato otázka by měla směřovat zejména na insolvenčního správce Vašeho přítele. Bohužel z takto obecně položeného dotazu nejsme schopni Vám relevantně odpovědět.
Platí však, že pokud bylo příteli schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a zároveň byly přihlášeny pohledávky zajištěné majetkem dlužníka (zde dům), zajištěné pohledávky se uspokojují z prodeje předmětu zajištění.
Pokud je cena, za kterou byl dům prodán, po odečtení nákladů insolvenčního řízení, vyšší než přihlášené pohledávky zajištěných věřitelů, rozdíl bude vyplacen přítelovi.
Pokud je cena, za kterou byl dům prodán, po odečtení nákladů insolvenčního řízení, nižší než přihlášené pohledávky zajištěných věřitelů, zajištěné pohledávky zanikají a nezajištění věřitelé budou uspokojeni splátkovým kalendářem.
Pokud tedy nastane situace, kdy kupní cena byla vyšší než pohledávky zajištěných věřitelů, k použití rozdílu (tzv. hyporochy) pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, musí dát dlužník výslovný souhlas.