Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.914

Souběžná exekuce na výplatu a účet současně - může to exekutor udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 280 x
3 odpovědi
 
v zaměstnání mne informovali, že mi budou z platu strhávat částku pro exekutora zbytek výplaty pošlou na účet. Na účet mi chodí pouze vyplata, může tento exekutor nebo jiný exekutor zabavit i tyto peníze...fakticky jen část výplaty (nezabavitelna část z výplaty na ucte)?
Dále ještě prosím o informaci, zda může exekutor zabavit malý notebook dítěti, které jej používá k výuce ve škole a psaní domácích úkolů...zakoupila babička. ?
Předem děkuji
Marie Zd.
 
Dobrý den, ano, bohužel současná právní úprava toto umožňuje. Exekutor tak de facto legálně zabaví i nezabavitelný zbytek mzdy. V tomto případě lze doporučit nechat si posílat tuto část mzdy složenkou, nebo na účet, který nebude veden na Vaše jméno. K vašemu druhému dotazu, notebook, který používá dítě jako potřebu k výuce exekutor zabavit nesmí – viz ust. § 322 oddt. 2 písm. c) o. s. ř. : Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela: studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď, mám další dotazy týkající se exekuce.
1. Při zabavování věcí v bytě, exekutor zabavil hotovost cca 11.000Kč a 70eur z peněženky osoby, která byla přítomna a žije se mnou ve společné domácnosti (peněženku vyndal z kapsy u kalhot, aby prokázal svojí totožnost, jelikož v peněžence nosí doklady). V soupisu zabavených věcí tyto částky nejsou uvedené, jak mám postupovat, aby je dotyčnému vrátili?
2. Vyměnili zámek od bytu a klíče nám nechtěli předat, přestože jsme se jasně ptali kdy a kde si klíče můžeme vyzvednout. a asistent exekutora Smékala nám řekl, že týž den po 15hod. na úřadě, kde nám je nedali. Mám malé dítě a celých 5 dní (exekutor přišel v pátek) jsme byli bez přístřeší. Až 5. den volali mému příteli, že si mám okamžitě přijít vyzvednout klíče od bytu. Je vůbec možné, aby takto jednali???
3. Dále zabavili a dali exekutoři botičku na auto, které není moje. Tvrdí, že jsem ho kupovala, ale v technickém průkazu je vlastníkem jiná osoba. Na víc auto potřebuje můj přítel k výdělečné činnosti - je zapsán jako provozovatel. Co se s tím dá dělat?
Exekutor jasně řekl, že věci nevrátí na základě vyškrtnutí ze soupisu, že bude rozhodovat soud.
My jsme tím pádem bez druhého příjmu a už teď vím, že nemáme na zaplacení nájmu a jakékoliv živobytí.
Není to již šikana ze strany exekutora Smékala?
Děkuji, s pozdravem M. Z.
 
Dobrý den, ad 1) dotyčná osoba musí písemně požádat exekutora o vrácení neoprávněně zabavené částky s odkazem na to, že částka není uvedena v soupisu majetku; důkazem může být jednak Vaše svědectví, jednak pořízený videozáznam, který jako účastník řízení máte právo vidět. Pokud nebude dotyčná osoba úspěšná, lze podat stížnost na dohledový orgán, tj. Ministerstvo spravedlnosti ČR či Exekutorskou komoru, které mají povinnost věc prošetřit a případně zjednat nápravu. Ad 2) viz bod 1), podejte stížnost na dohledový orgán, aby prošetřil zákonnost postupu, Ad 3) Návrh na vyškrtnutí ze soupisu každopádně Váš přítel musí podat, teprve při neúspěchu může věc rozhodovat soud. Obecně bych Vám doporučovala na základě Vámi uvedeného podat na uvedené dohledové orgány stížnost, aby po prošetření bylo zřejmé, zda k nezákonnému postupu na stran exekutora došlo či nikoliv. Můžete rovněž Ministerstvu spravedlnosti ČR podat návrh na náhradu škody, která Vám jednáním exekutora vznikla, kterou však musíte vyčíslit a prokázat.