Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.914

Datum nabytí právní moci Usnesení vzetí na vědomí splnění oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 562 x
5 odpovědi
 
Dobrý den.
Kdy nabyde právní moc "Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení"
- Vydáno 27.4.2018
- Doručeno všem 4.5.2018
V usnesení se píše, že proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
------------------------
Podrobně:
V roce 2015 jsem se začal oddlužovat. Letos (2018) 17.1.2018 jsem splatil na své insolvenci více než 100% svých závazků (s přeplatkem) a inslovenční správce dodal 19.1. správu o splnění oddlužení na soud. Pak jsem tři měsíce čekal a denně kontroloval ISIR beze změny. Tak jsem zaběhl na soud, kde mi řekli, že "neví, proč se to zaseklo" a pak do druhého dne : -) vydali "usnesení o vzetí..." Dle informací, co jsem měl, by mělo být tím pádem pravomocné ihned. Nicméně datum v ISIRu dodnes není. Nikde jsem danou problematiku nevygooglil. Hledal jsem i referenční případy a našel jak případy, kdy bylo platné ihned viz: "KSCB 25 INS 10140 / 2010" i kde trvalo témě měsíc, viz: "KSHK 42 INS 12800 / 2010". Když jsem zaběhl minulý týden znovu na soud, řekli mi, že "má to na stole pan doktor a má teď toho ohodně. Vůbec nevíme". I u Vás jsem sice našel podobný dotaz, kde Vaše rada spočívala v nahlédnutí do ISIRu, kam koukám denně.

Pro co nejrychlejší oddlužení jsem pracoval na 1,6 úvzazku u dvou zaměstnavatelů a ještě dělal na OSVČ. Vznikl mi znatelný přeplatek u insolvenčního správce a dále mi banka zadržuje platbu (z SVČ), která přišla na můj běžný účet těsně po tom, co z něj banka udělala (bez oznámení) účet pro příchozí platby od IS. Příchozí platbu jsem tehdy (2015) nestihl přesměrovat a čekal jsem na to, až oddlužení splním, abych se k této platbě mohl dostat. Ačkoliv tato platba neměla s oddlužením nc společného, všechny mé závazky vůči bance byly splněny a v bance vidím na ukončené kreditní kartě přeplatek v přesně této výši, banka mi odmítá přeplatek vydat a podmiňuje vydání pravomocným ukončením insolvence (což mi přijde nesmyslné, ale nic nenadělám). Podmínku vyplacení přeplatku u IS chápu trochu více, ale stejně ne moc... Za peníze jsem chtěl opravit auto a zajistit tábor na léto pro dceru a *** ...

Předem děkuji zajakoukoliv odpověď.
 
Dobrý den,

usnesení nabylo právní moci dne 04.05.2018, jelikož toho dne bylo doručeno poslednímu subjektu, kterému se doručovalo, a to Vám.
Soud obvykle trvá, než doložku právní moci vyznačí, když v množství doručované pošty nedělají denně kontrolu, zda již mohou u daného rozhodnutí doložku vyznačit.

Pokud na vyznačení doložky spěcháte, zašlete soudu žádost o vyznačení doložky právní moci na daném usnesení s odůvodněním, že máte za to, že usnesení je již pravomocné. Obvykle taková žádost „zabere“.
 
Dobrý den,

v první řadě Vám moc děkuji za jasnou a velmi rychlou odpověď. Žádost o vyznačení podám. Dále děkuji i za nahlédnutí do spisu. Ve vedlejším dokumentu kontrol doručení jasně vidím datum kontroly soudního pracovníka 11.5., nicméně zřejmě opomněl zanést datum právní moci do přehledu.

Jádro problému se mi nicméně změnilo, protože banka se právě dnes (29.05.2018) vyjádřila tak, že mi přeplatek vůbec nevyplatí. Cituji: "peníze byly omylem zasílány na kreditní kartu, ale určeny byly na oddlužení přihlášených pohledávek do insolvence" a oznámila mi, že peníze převede na svůj vlastní účet.

A to celé přes to, že přeplatek přesně odpovídá výši příchozí platby, která jako jediná během insolvence nepocházela z účtu IS. A přesto, že IS proplatil bance 100% přihlášených pohledávek.

Zřejmě se i na vyšších místech v bance s mým požadavkem moc nezaobírali.

Bankéři na pobočce i na infolince mě pochopili, nicméně mi řekli, že mi nemůžou nijak pomoci. Obrátil jsem se (dle jejich rady) emailem na reklamační oddělení banky, Nicméně bych se rád zeptal o rámcovou radu, jak postupovat, pokud i tato reklamace bude odmítnuta?

Peníze urguji už čtvrtým měsícem.

Jediné, co mě napadá, je předžalobní výzva, pak ale také nevím a vůbec nic jiného mě prostě nenapadá.

Ještě jednou moc děkuji za současnou i případnou budoucí odpověď a přeji hezký den.
 
Dobrý den,

pokud bude Vaše reklamace odmítnuta, můžete se obrátit na Finančního arbitra (https://www.finarbitr.cz/cs/).
Finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů mezi finančními institucemi a spotřebiteli (klienty), přičemž řízení před arbitrem je bezplatné.
 
Dobrý den,

děkuji za všechny Vaše rady. Peníze z banky nakonec úspěšně vymoženy urgovanou reklamací.

Jen jsem ještě čekal, zda zmizí, nebo se nějakým způsobem uzavře informace v živnostenském rejstříku (http://www.rzp.cz), kde jsou zobrazeny informace o "Rozhodnutí o úpadku" a dále "Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku" - obě s datem zahájení insolvence (7.1.2015).

Objeví se někdy na rzp.cz informace o tom, že už v úpadku nejsem, nebo že byl vyřešen (4.5.2018)?

Děkuji
 
Dobrý den,
příslušný živnostenský úřad tyto informace obvykle neguje ihned, jakmile se o tom dozví.
Pokud jsou tedy informace o Vašem oddlužení stále uvedeny v aktuální části živnostenského rejstříku, požádejte příslušný živnostenský úřad o uvedení zápisu v soulad s insolvenčním rejstříkem a zejm. k této žádosti přiložte usnesení, kterým bylo Vaše oddlužení pro splnění ukončeno.