Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.045

Exekuce - substituční jmění a svěřenecké nástupnictví (exekuce na nezletilého sourozence)

Odesláno: 
Otevřeno 235 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
20.11.20010 mi zemřela matka. Otec na sebe v dědickém řízení převzal veškeré dluhy. Mí dva nezletilý bratři měli dostat vypořádací podíl každý ve výši 90.000 Kč. Usnesení o dědictví nabylo právní moci dne 31.1.2013.
Otec mezi tím byl v konkurzu, kde přišel o rozestavěnou nemovitost a zbyly mu další dluhy, se kterými vstoupil do insolvence, která stále běží.
V konkurzním řízení byla přihlášena i komerční banka, tj. KB, kde měli naši dluh. Do insolvenčního řízení IŘ se už ale nepřihlásila a nyní vymáhá dluh po sourozencích. Jeden je již dospělý a druhý ještě studuje.
Poslali jsme návrh na zastavení exekuce proti oběma. Nyní však tomu mladšímu zablokovali bankovní účet a vzali peníze z brigády. Jde s tím něco udělat? Jde zastavit exekuci proti oběma, že jde o substituční jmění dle §317 OSŘ?
Předem moc děkuji za odpověď a případnou pomoc.
 
Dobrý den, institut substitučního jmění se týká jiné situace, dle občanského zákoníku jde o tzv. svěřenské nástupnictví, dle ust. § 1512 odst. 1 o. z. : Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Povolání za svěřenského nástupce se považuje i za povolání za náhradníka. Jen v takovém případě nelze zděděný majetek postihnout exekucí. Vzhledem k neznalosti bližších skutkových okolností případu Vám doporučuji obrátit se na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), jenž Vám ve věci může poskytnout právní pomoc a poradit Vám další postup.