Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.835.799

Schválená insolvence - co když přide nová exekuce?

Odesláno: 
Otevřeno 249 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
s manželkou jsme v insolvenčním řízení. Můžou na nás poslat dalši exekuce?
Rodiče mé manželky vlastní byt na Slovensku. Když stane se že nedokážeme platit insolvenční dluh můžou zabavyt a prodat byt její rodiče. Co se stává když dlužník ne dokáže nadále platit insolvence. Děkuji.
 
Dobrý den,

pokud Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, nové exekuční řízení může být zahájeno jen pro případné dluhy, které vznikly po schválení oddlužení. Taková exekuce by však měla za důsledek zrušení Vašeho insolvenčního řízení.

Pro dluhy vzniklé před úpadkem není možné exekuci nově zahájit.
Platí, že rodiče neodpovídají za dluhy svých dětí, stejnětak děti neodpovídají za dluhy svých rodičů. Byt rodičů Vaší ženy tak být postihnut v rámci insolvenčního ani exekučního řízení nemůže.

Pokud byste neplnili splátkový kalendář, tj. nebyly byste schopni naplnit předpoklad uhrazení alespoň 30 % pohledávek věřitelů, soud může Vaše oddlužení zrušit a prohlásit konkurs (máte-li nějaký zabavitelný majetek) anebo může (od novely z července 2017) insolvenční řízení přímo zastavit.
 
Dobrý večer. Chtěl bych Vás požádat o radu. Rodiče šli do insolvence v dubnu 2016. V roce 2012 jsem jim pomohl umorit nějaké dluhy a na to konto převedli darovací smlouvou na mne dům. Jelikož se insolv. správce dopatral, ze vlastnili dům před insolvenci, tak se soudně domohl navrácení nemovitostí do majetkové podstaty. A dotaz zní : Může dát dům do dražby, i když rodiče plní splácení na více jak 50% Děkuji Martin
 
Dobrý den,
pokud je vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že darovací smlouva je neplatná a dům je tak stále majetkem rodičů, může insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru (v oddluženích je jím obvykle soud) zpeněžit.
Dokáži si představit, že správce nebude požadovat prodej domu pouze za předpokladu, že Vaši rodiče uhradí 100 % svých pohledávek.
 
Dobrý den. rád bych Vás požádal o radu. Rodičum byla vroce 2016 povolena insolvence splatkovým kalendářem. Dluh který zbývá jestě uhradit činí 810 000Kc. V roce 07/2012 jsem jim pomohl uhradit uvěr a dluh na zdravotnim a socialnim pojistení a za to na mne převedli dum darovací smlouvou. Dům byl ale vrácen zpět do majetkové podstasty a insolv. správce se domahá dům zpeněžit. V době převodu domu na mou osobu na domě nevázla žádná zajištovací práva. Proč insolvečnímu správci nestačí to, že rodiče pravidelně splácí a dožaduje se zpeněžení majetku. Jaký pak má smysl celá insolvence? To se pak z rodičů stanou bezdomovci? Když jsem insol. spravci navrhl, že zbytek dluhu uhradim, tak mi rekl ze to takhle nefunguje a ze se musi nechat udělat odhad na dům a učinit nějaké kroky. Podle mého názoru chce zas tahat jen penize.
 
Dobrý den,
insolvenční správce má postupovat tak, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře a co nejrychleji.
Pokud se tedy správce domohl určení toho, že byt je součástí majetkové podstaty rodičů, má jej teď zpeněžit. Když však za rodiče doplatíte zbytek dluhů tak, aby byli všichni věřitelé uspokojeni ve výši 100 %, nutnost zpeněžení bytu zanikne, jelikož plným uspokojením věřitelů se insolvenční řízení ukončuje.
Není tedy pravdou, že není možné, abyste za rodiče uhradil zbytek dluhu.