Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.322

Návrh na zastavení exekuce pro neoprávněnost - exekuce pro dluh u VUZP

Odesláno: 
Otevřeno 289 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
edávno jsem využil pomoci Váší poradny ohledně podle mě nepochopitelného přístupu k vymáhání pohledávky exekuční cestou, téma "Exekuce versus VUZP" má pokračování. Požádal jsem a následně i urgoval dotčené instituce. Konkrétně od paní ombudsmanky MO mi konečně bylo sděleno že nemůže zasahovat do již probíhajících soudních řízení, ať zvolím opravný prostředek se kterým mi pomůže můj právní zástupce.
Budiž, opravný prosředek bych použil, jenže nevím jaký. Když pominu to že jsem po ní chtěl jen to, aby prověřila skutečnost že oprávněný, který vlastně celý problém začal, tedy VUZP, se mnou nijak nekomunikuje a nekomunikoval, dostal jsem stejnou odpověď (opravný prostředek, právní zástupce). Chtěl jsem jen vyjádření, s kterým bych mohl pracovat dále, např. s Veřejným ochráncem práv, s Vámi, advokáty s občanských poraden, apod.
Včera (23.05.2018) mi došlo usnesení, kterým příslušný Okresní soud věc zastavuje. Zde by mě zajímalo, zda je možné aby toto do budoucna mohli změnit na status vymáhání? Jestli ano, poprosím Vás o radu jak a kterými opravnými prostředky tomuto zabránit?
Toto bylo podáno na prodej movitých věcí, nemůže se třeba v budoucnu dočkat toho, že mi přijde exekuce na plat? Nerad s touto kauzou otravuju podruhé, vím že by bylo jednodušší navštívit nějakou bezplatnou právní poradnu v okolí, či nějaké podobné o. p. s. , díky zaměstnání a obstavenému účtu jsem do značné míry závislý podávat dotazy a řešit věci pomocí sítě internet.
Děkuji a spozdravem H.
 
Dobrý den, pokud máte za to, že exekuce je proti Vám vedena neoprávněně, je třeba podat návrh na její zastavení. Z Vašeho podání však není zcela zřejmé, čeho se domáháte. Doporučuji Vám obrátit se na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), jenž Vám ve věci může poskytnout právní pomoc a poradit Vám další postup.
 
VUZP= zřejmě nebo určitě jsem myslel Vojenský úřad pro právní zastupování státu.

Zjednodušeně jsem chtěl znát názor zda je možné, že exekuce kterou tento úřad prostředníctvím exekutora vymáhá a soud ji po mém protestu "zastavil", tak zda je možné aby se její status opět změnil na vymožení. Zda to není nějaký odklad nebo příprava na další pozdější započnutí exekuce, např. pod č, j,, apod.

Děkuji a s pozdravem H.
 
Dobrý den, Vojenský úřad pro právní zastupování státu není, možná jste měl na mysli Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do jehož gesce však zpravidla vymáhání pohledávek nepatří. Obecně však platí, že pokud je exekuce zastavena, není možno dále pohledávku vymáhat. Z Vašich obecných informací není možno k uvedenému sdělit více. Opětovně Vás tak odkazuji na některého právníka z řad advokátů, kterému byste Vámi uvedený případ podrobně sdělil.