Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.824.329

Prodej nemovitosti v insolvenci - dlužník má kupce, který dá více peněz, ale IS to odmítá

Odesláno: 
Otevřeno 808 x
11 odpovědí
 
Dobrý den, jak se můžu bránit situaci :

"Vážený pane,
odpovídám na Váš email týkající se žádosti o poskytnutí informace k prodeji bytu ve Vašem vlastnictví. Jak jsme Vám již sdělovali přípisem ze dne 13.12.2017, na základě pokynu zajištěného věřitele jsme zadali prodej realitní kanceláři. smlouvou o výhradním poskytování realitních služeb uzavřenou na dobu určitou, a to do 30.4.2018. Rovněž jsme Vám sdělili, že podle našich informací zájemce o koupi nemovitosti složil tzv. blokovací depozitum.
Doporučili jsme Vám tedy, abyste se se svojí nabídkou, resp. nabídkou Vaší přítelkyně na odkoupení nemovitosti obrátil přímo na realitního makléře pana ... Insolvenční správce je pokynem zajištěného věřitele vázaný a může jej odmítnout pouze za určitých okolností. Vzhledem k tomu, že při zadávání smlouvy o prodeji nebyly žádné další nabídky k dispozici, nemohl tedy insolvenční správce žádnou námitku podat. Zajištěný věřitel požaduje zaplacení částky 1,000.000, -- Kč, přičemž částka, za kterou je bytová jednotka prodávána realitní kanceláří, tuto podmínku v plné míře splňuje.
V současné době probíhá řízení o vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a po jejím vkladu budete nucen se dohodnou s novými vlastníky o případném nájmu. Pokud nedojde k dohodě, jste povinen se v přiměřené lhůtě vystěhovat a byt předat novým vlastníkům. Přepokládaný zápis do
katastru nemovitostí je 23.5.2018."

Insolvenční správce byl mnou písemně informovan, že mám možnost nemovitost prodat za vyšší cenu, kde rozdíl bych obdržel Já. Písemně jsem také navrhoval osobní schůzku s kupujícím ohledně domluvení na krocích, vedoucich k zdárnemu prodeji nemovitosti, ale odpoveď ani žádnou informaci jsem do dnešního dne neobdržel (žádost jsem zasílal 20.12.2017).
Myslím si že partnerem pro mě neni Realitní kancelář, ale Insolvenční správe, který by mel se mnou řešit všechny problémy. Nejsem timto konaním insolvenčního správce poškozen? Děkuji za radu jak tuto vzniklou situaci vyřešit, případně zastavit prodej nemovitosti a prodat za výšší cenu.
 
Dobrý den,

jak jsem Vám již sdělovala k předchozímu dotazu v lednu 2018, pokud však Váš „potencionální kupec“ nikdy insolvenčního správce nekontaktoval a nepředložil mu žádnou cenovou nabídku, jen stěží byste mohl být v jakémkoliv vyvolaném sporu úspěšný.

Je pravdou, že partnerem je pro Vás insolvenční správce, ovšem Vaše sdělení o tom, že „máte kupce“ není podanou nabídkou. Tu měl učinit potencionální kupec a zaslat ji písemně insolvenčnímu správci a/nebo zprostředkovateli prodeje (realitnímu makléřovi).

Domnívám se, že pokud potencionální kupec neučinil žádný formální krok ve věci podání nabídky, nemůžete tuto nečinnost potencionálního kupce dávat k tíži insolvenčnímu správci.
 
Dobrý den,

I kdýž byl insolvenční správce mnou informovan a inicioval jsem osobní schůzku s potencionálním kupcem na, kterou insolvenční správce vůbec nereagoval?
Neměl by mě přinejmenším aspoň informovat, aby potencionální kupec zaslal oficiální nabídku?
O tom, že realitní kancelář prodává byt jsem nevěděl, zástupce realitní kancelářš mě informoval, že provádí odhad pro banku a domlouvili jsme se, že když obdrží prodejní cenu od banky, tak mě bude kontaktovat, abychom se domluvili na dalších krocích ohledne odkupu. Realitni makleř dobře věděl, že z mé strany je evidentní zajem o odkoupení nemovitosti a, že mám potencionálního kupce, který by nemovitost odkoupil. Nikdy tak neučinil
Každopádně mi po zveřejnění prodeje v insolvenčním rejstříku běží 3 měsiční lhůta, dle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákonu, kdy můžu podat proti uzavřené kupní smlouvě žalobu.
Předpokládam, že v tom se nic nezměnilo. V insolvenčním rejstříku jsem zatím nic nenašel. Děkuji
 
Dobrý den,
ano, stále platí Vámi uváděné, tedy že kupní smlouvu, kterou byl majetek zpeněžen, je možno napadnout do 3 měsíců od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku, žalobou.
 
Dobrý den, musí byt kupni smlouva zveřejněná v insolvenčním rejstříku? Realitní makléř mě kontaktoval s tím, že byt je prodan a kdy se vystěhuju. Insolvenční správce mě o tom neinformoval a v insolvenčním rejstříku nic neni. Z katastralního úřadu mi došlo oznámení o změně vlastníka a prevodu vlastnicých prav na jinou osobu. Ja chci kupni smlouvu napadnout. Co můžu ještě kromě napadeni kupni smlouvy udělat. Děkuji
 
Dobrý den,

ano, insolvenční správce musí soudu zaslat kupní smlouvu ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Poté máte lhůtu 3 měsíců k podání žaloby na neplatnost smlouvy dle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona.
Insolvenční správce smlouvu zveřejňuje až po provedení vkladu vlastnického práva, do té doby je smlouva pouze platná, ale nikoliv ještě účinná.
Mám za to, že insolvenční správce by Vás měl vyzvat k předání nemovitosti v určené přiměřené lhůtě (obvykle 30denní lhůtě od provedení vkladu).
 
Dobrý den, děkuji za informaci, Musím nemovitost předat i když hodlám podat žalobu? Co když uspějí u insolvenčního soudu? V nemovitosti bydlím a nemám se kde vystěhovat. Co bude následovat v případě, že se vystěhovat odmítnu? Děkuji
 
Dobrý den,
pokud nemovitost nevyklidíte a nepředáte novému vlastníkovi, budete ji dále užívat bez právního titulu a nový vlastník se může domoci Vašeho vystěhování na základě rozhodnutí soudu výkonem rozhodnutí (exekucí).
Odmítnutí předat nemovitost však soud může považovat za podstatné porušení Vašich povinností v rámci schváleného oddlužení (je-li způsobem řešení Vašeho úpadku právě oddlužení), což má za následek zrušení oddlužení.
 
Dobrý den, co mám dělat, když mi dal v insolvenci zaměstnavatel výpověď dohodou. Jak postupovat aby mi insolvence nebyla zrušena? Děkuji
 
Dobrý den,
primárně uvádím, že „výpověď dohodou“ neexistuje. Buď zaměstnavatel či zaměstnanec podají výpověď anebo strany oboustrannou dohodou ukončí pracovní poměr.
Pokud by Vám výpověď dal zaměstnavatel, náleží Vám v souladu se zákoníkem práce odstupné (odvislé od počtu let, po které jste pro zaměstnavatele pracoval). Pokud jste uzavřeli dohodu o rozvázání pracovního poměru, odstupné Vám nenáleží a soud a insolvenční správce se Vás budou při kontrole insolvenčního spisu pravděpodobně dotazovat, z jakého důvodu jste zaměstnání ukončil.
V každém případě je nutné, abyste o ukončení pracovního poměru informoval jak insolvenčního správce, tak písemně též insolvenční soudu, a dále je nutné se registrovat na Úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledat nové zaměstnání.
Je však primárně třeba, aby předpoklad plnění nezajištěných věřitelů byl alespoň 30 %, což Vám ověří ze svých systémů insolvenční správce.
 
Dobrý den, děkuji za informaci. Teď jsem měl měsiční splátku 15.000 Kč. Můžu požádat o snížení splátek, nebo jakým spůsobem se budou měsiční splátky platit? Může mi insolvenční správce zablokovat účet v bance, kde mi zaměstnavatel posílá mzdu. Může mi vzít podporu, v případě, že budu registrovan na Úřadě práce? Děkuji
 
Dobrý den,

srážky se vždy počítají z Vašich čistých příjmů dle zákonem stanovených postupů a výpočtů, přičemž i podpora v nezaměstnanosti je postižitelným příjmem.

Ohledně Vašeho bankovního účtu může insolvenční správce po bance vyžadovat veškeré informace o pohybech na účtech a po Vás chtít vysvětlení např. k nestandardním přijatým platbám, ale tzv. blokaci účtu by mohl provést až v případě, kdy by na Váš majetek byl prohlášen konkurs (tj. oddlužení zrušeno).
Pro snížení splátek (resp. stanovení fixní výše splátek odlišné od zákonných srážek ze mzdy) je třeba mít důvody charakteru změn zdravotního stavu Vás anebo vyživovaných osob, či jiných obdobných situací. Pokud byste neměl v současné době žádný příjem, není ani v odůvodnitelných případech oč soud žádat, neboť by nebylo ani fixní částku z čeho řádně strhávat.