Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.769

Zrušení exekuce kvůli zasílání dopisů na jinou adresu než v centrálním registru obavytel

Odesláno: 
Otevřeno 224 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2017 mi byla udělána exekuce na plat, kvůli doplatku auta. Jak jsem zjistila, dopisy před exekucí od soudu mi byly zasílány na jinou adresu, než jsem měla nahlášenu v Centrální evidenci obyvatel ČR. Vše jsem předala právníkovi, exekuce byla pozastavena s čímž věřitel souhlasil. Ale nesouhlasil s tím, že by měl platit náklady řízení, proto se odvolal.
Dále se mi strhávaly peníze v práci a měla jsem zablokované nemovitosti. Jelikož už to bude skoro rok (06/2017-05/2018), strhla se mi celá částka, účet byl uvolněn, ale nemovistosti zůstávají neustále zablokované.
Odvolací soud o placení nákladů ještě nerozhodl. Myslím si, že to nemá nic společného s odblokováním nemovitostí. Volala jsem exekutorovi, v call centru mi sdělili, že nemovitosti budou odblokovány, ale dosud se tak nestalo. Několikrát jsem tam volala, ale nikdo mi není schopen vysvětlit, proč nemovitosti nejsou odblokovány, vždycky to prý jen předají a odblokují. Doposud nic.
Měla jsem možnost nemovitost prodat, ale tímto mi to bylo znemožněno.
Chci se zeptat, jestli se mám obrátit na exekutorskou komoru, nebo jestli jedná exekutor správně.
Děkuji za ochotu.
 
Dobrý den, dle ust. 46 odst. 2 zák. č. 120/01, exekučního řádu: Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce. Exekutor vede exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.
dle ust. 46 odst. 8 zák. č. 120/01, exekučního řádu: Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce podle § 47 odst. 7 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení.
Z uvedeného vyplývá, že exekutor jednak zruší exekuční příkaz, postihující Vaši nemovitost, jednak oznámí katastru, aby vymazal poznámku o vedení exekuce. Zatímco příkaz může exekutor zrušit kdykoliv (např. k návrhu povinného), poznámku o vedení exekuce vymaže katastr až po skončení exekuce, tedy v tomto případě až po skončení řízení o určení jejích nákladů. Doporučuji Vám tedy žádat o zrušení exekučního příkazu a současně se informovat u exekutora či u exekučního soudu ohledně vydání rozhodnutí o nákladech exekučního řízení, po jehož nabytí právní moci exekuce bude teprve provedena.