Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.933

Exekuce na nového manžela, manželku pro dluh před manželstvím - vliv rozvodu manželství

Odesláno: 
Otevřeno 307 x
1 odpověď
 
Dobrý večer.
2016 jsem si vzal aktuálně již bývalou manželku asi po půl roce mi zablokoval exekutor účet. Od března 2018 jsme rozvedeni a i přes urgenci mi učet nechce odblokovat s tím, že až se zaplatí dluh. Exekuce je z roku 2013 což je mnohem dříve než jsme se vzali. Má na to právo? Případně jaké kroky mám učinit abych mohl účet volně používat? Děkuji za odpoveď.
 
Dobrý den,
podejte příslušnému soudnímu exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce, a to zrušením exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu (dotčeného bankovního účtu).
Jelikož dluhy vznikly před uzavřením manželství a Vaše manželství již bylo rozvedeno, soudní exekutor již není nadále oprávněn Váš bankovní účet postihovat jako osoby manžela, když jím již nejste.
Dle ust. § 262b odst. 2 občanského soudního řádu platí, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky náležící do SJM.
Je nutné soudnímu exekutorovi doložit rozhodnutí soudu, kterým bylo Vaše manželství rozvedeno, a to s doložkou právní moci.