Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.065.285

Exekuce pro nevrácení výstroje, výzbroje vojákem po ukončení vojenské služby - pohledávka ministerstva obrany, MOČR

Odesláno: 
Otevřeno 268 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Bylo doručeno osobně exekutorem usnesení a návrh na prodej movitých věcí povinného ohledně uspokojení pohledávky, kterou vymáhá Česká republika ministerstvo obrany (MOČR).
V onom usnesení se píše jsem povinnen dle platebního rozkazu Okresního soudu ze dne 3.4.2007 uhradit částku 5168 Kč s příslušenstvím. Soud toto nařizuje na základě uspokojení pohledávky oprávněného ze dne 16.6.2004
Částka není nijak vysoká, matně si vzpomínám že to je za nekompletně vrácenou výstroj při ukončení základní vojenské služby. Již v minulosti jsem toto s nimi řešil, že s principu nehodlám nic zaplatit a doteď byl klid, než přijel exekutor od soudu a chtěl zahájit soupis věcí k prodeji k uspokojení pohledávky.
Tenkrát před odchodem z vojny jsem věc hlásil, že mi starší ročníky části výstroje odebrali aby jim při odchodu nic nechybělo a mohli jít vklidu domů. Bylo mi řečeno že chybějící výstroj si zase budu moct vzít od mladších ročníků, že je to zažitý systém. Ovšem v době kdy jsem odcházel já, základní vojenská služba skončila a mě už neměl kdo poskytnout chybějící části.
Toto jsem s nimi řešil již dříve, omlouvám se nemám časový údaj a jak jsem již psal dlouhá léta byl klid.
Chtěl jsem zeptat zda je možné i po tak dlouhé době podat trestní oznámení a popřípadě pod jakým paragrafem aby to mohla policie řešit. jaký trestný čin by se mohlo jednat. komunikace se soudem a i Vojenským úřadem pro zastupování státu uvázla po mých urgencích na mrtvém bodě. VUPZ neodpovídá na mé urgence vůbec, na dotaz k příslušnému soudu jsem dostal pouze odpověď že jsem nepodal odvolání včas, dle paragrafu 42 odst. 2 o. s. ř.
Nejde toto třeba vyřešit za pomocí správního soudu? Osobně bych upřednostňoval policii, nevím však který paragraf by se dal použít, nebo název tr. činu ale dám rád na Vaši radu.
Děkuji a s pozdravem H.
 
Dobrý den, pokud je proti Vám vedena exekuce (výkon rozhodnutí), máte možnost podat návrh na její zastavení s odůvodněním, proč máte za to, že je exekuce proti Vám vedena neoprávněně. Vydání platebního rozkazu a následná exekuce je vedena dle občanského soudního řádu, resp. exekučního řádu; správní řád (soudní řád správní) na tuto situaci nedoléhají. Pokud máte podezření na spáchání trestného činu, lze podat trestní oznámení, je však otázkou, zda se v této situaci o trestný čin jednalo; mohlo by jít in eventum o podvod dle ust. § 209 trestního zákoníku (uvedení v omyl staršími vojáky, kteří se obohatili na Váš úkor), muselo by však jít o škodu nikoliv nepatrnou (škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč), a případný trestní skutek by neměl být promlčen, čemuž v tomto případě však vše nasvědčuje.