Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Exekuce matky a otčíma - může dluh přejít na potomka nebo nevlastního potomka po smrti?

Odesláno: 
Otevřeno 416 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
manžel maminky má exekuce a budou se rozvádět. Maminka je přihlášena k trvalému pobytu u mě v bytě. Majitele tohoto bytu - já a můj manžel.
Může dluh maminky nějakým způsobem "spadnout" na mě? Můžou mě exekutory sebrat byt? Ani maminka ani její manžel nemají žádný majetek.
Jak je to s exekuci pak po jejich smrti?
Moc děkuji za pomoc a vysvětleni.
 
Dobrý den, Váš majetek nemůže být postižen a zpeněžen, pokud je exekuce vedena proti třetí osobě (manželu Vaší maminky), je nerozhodné, že má Vaše maminka u Vás trvalý pobyt. Pokud je dluh pouze manžela Vaší maminky, pak ona není povinnou v exekučním řízení, a tento dluh se Vás netýká. Pokud se však jedná o dluh manžela Vaší maminky, který je však v jejich společném jmění, pak se uspokojuje ze společného jmění manželů a z výlučného majetku manželky povinného (Vaší maminky) postižením jejího účtu. V takovém případě není dále vyloučeno, že se exekutor může pohledávku snažit vymáhat postižením movitých věcí ve společném jmění a pokud má Vaše maminka trvalé bydliště u Vás, může mít oprávněně za to, že tyto věci se nacházejí u Vás a má pak oprávnění k Vám vstoupit a zajistit tyto movité věci. Přitom na místě nezjišťuje, komu patří a pokud by postihl i Vaše věci, musela byste se bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu s doložením Vašeho vlastnictví. Dále, dluhy se dědí, tj. pokud dluh, který by byl ve společném jmění, nebude uhrazen za života Vaší maminky, bude součástí Vašeho dědictví. Pokud však dědictví odmítnete, dluh na Vás nepřejde a Vy jej splácet nebudete.
 
Dobrý den
 
Dobrý den, Váš dotaz se nezobrazil. Prosím, zašlete jej znovu.