Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.360

Exekuce na matku a zabavení věcí nezletilé osoby (PC ad.) - může se to stát?

Odesláno: 
Otevřeno 302 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
máme s matkou již delší dobu problém a exekuce byla jen taková ta konečná hrozba. Máma si kdysi napůjčovala kde se dalo a teď po 10 letech trvání už neví co dělat. Já jakožto syn se stanu brzo plnoletým a budu mít právo pobírat alimenty od mého otce.
První otázka tedy zní, zda-li exekuce se může vztahovat na tyto peníze i když slouží přímo k mému vyživování. Moje máma vyžívá kvůli zdravotním problémům asi s 4.300 Kč měsíčně jako invalidním důchodem a v blízké době dostane snad zpět příspěvek na bydlení.
2016-2018 je trvale na operacích a různých nutných zákrocích, který ji zamezují pracovat.
2.5.2018 přišel milý pan exekutor a nalepil na dveře štítek s kontaktem. Bydlíme v pronájmu od města. Na samolepce bylo uvedeno, že jestli nezaplatí 40.000 Kč tak to věřitel bude řešit soudně. To je zcela nelogické, když mu bylo vysvětleno, kolik matka pobírá důchodu.
Další otázka zní, zda-li exekutor může sáhnout i na věci nutné k mému studiu např. počítač, který jako elektrotechnik potřebuji. Nebo zda-li může sáhnout na věci, které jsem si pořídil za svoje peníze a lze to doložit účtenkou a datumem příjmů od firmy, kde mám brigádu. Převážně věci, které potřebuji na svůj sport.
Když máma sežene nějakou korunu k dobru tak se snaží splácet své dluhy, ale je to těžké, když vlastně máme jen invalidní důchod a alimenty, což dohromady nesloží ani 10.000 Kč. Sotva vyžíváme s tím co máme.
Předem díky za každou odpověď, která by nám mohla zpříjemnit život.
 
Dobrý den, Vaše rodinná situace je obtížná a je především třeba, abyste byli správně informováni. Výživné je určeno pro uspokojení potřeb dítěte a také mu patří a jako takové nemůže být postiženo, nicméně pokud například je zasíláno na účet, exekutor nemá povinnost zjišťovat účel peněz a použije je dle zákona zcela oprávněně pro uspokojení pohledávky oprávněného; toto je třeba mít na paměti a nechat si výživné vyplácet hotovosti/složenkou. Po dosažení zletilosti Vám otec bude posílat výživné přímo a v exekuci vedené na Vaši maminku postiženo již být nemůže nijak. Jinak z Vašeho dotazu vyplývá, že se o exekuci zatím nejedná, neboť pokud Vaše maminka obdržela sdělení o možnosti soudního vymáhání pohledávky věřitele, znamená to, že Vás navštívil vymahač, který nemá žádná oprávnění a nemusíte s ním jednat, a věřitel, pro kterého vymáhá, musí teprve podat žalobu k soudu; jde tedy o jakési varování, které však nepodceňujte, neboť poté, co bude provedeno soudní řízení a pohledávka věřiteli přiznána, bude podán exekuční návrh a následně vedena shora uvedená exekuce, což bude ve svém důsledku znamenat navyšování nákladů. Exekuce však probíhá dle zákona (exekuční řád) a je možno se v ní účinně bránit, například podáním návrhu na její zastavení z důvodu nemajetnosti, což bych Vaší mamince určitě doporučovala učinit ihned poté, co se o exekuci dozví.
K dotazu stran zabavení movitých věcí: Pokud by byla vedena exekuce prodejem movitých věcí, zajišťoval by exekutor věci, které zabavit smí a které současně může nejlépe prodat. Pro Vaši informaci, dle ust. § 322 odst. 1 o. s. ř. platí, že „Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“; dle ust. § 322 odst. 2 o. s. ř. platí: „Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník“;
z uvedeného plyne, že např. počítač jako školní potřeba je z exekuce vyloučen (bude-li to prokázáno) a současně platí, že zabaven být ani nemůže, neboť patří Vám a nikoliv Vaší mamince jako povinné, což však (obecně) je třeba doložit, přičemž při zajišťování věcí musíte počítat s tím, že exekutor nemá povinnost zkoumat, co je Vaší maminky a co Vaše a Vy se budete muset případně bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu s doložením Vašeho vlastnictví.
Přeji Vám a Vaší mamince, ať vše zvládnete.