Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.743

Exekuce na jednatele v s.r.o.

Odesláno: 
Otevřeno 240 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
z předchozího vztahu a tehdejšího podnikání mi zbyly jen dluhy (bývalý manžel zemřel, takže vše zůstalo splatit mně). Na nějakou dobu jsem podnikat přestala, normálně jsem pracovala a splácela.
Pak jsem musela přestat splácet a teď opět podnikám. Mám malou firmu s. r. o. ve které mám podíl 1.000 Kč, který je teď obstaven exekutorem. Co teď bude dál s firmou? Jaké mám možnosti?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, v případě postižení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným platí pro postup v exekuci ust. § 320aa a násl. zák. č. 99/63 Sb. , občanského zákoníku ve spojení s ust. § 206, ust. § 212 zák. č. 90/2012 Sb. , zákona o obchodních korporacích, z nichž plyne, že Vaše účast ve společnosti zanikla/zanikne, a to za těchto podmínek: 1.) pokud je Váš obchodní podíl převoditelný (převoditelnost je určována zákonem nebo smlouvou), exekutor bude podíl dražit a pokud jej vydraží, stane se vlastníkem společnosti právní mocí příklepu jiná osoba a částka získaná dražbou bude použita na (částečnou) úhradu pohledávky oprávněného a náklady exekuce. 2.) Pokud bude dražba 2x neúspěšná, nebo pokud není Váš podíl převoditelný, pak zanikne Vaše účast ve společnosti doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě dotčené společnosti a exekutor následně postihne exekučním příkazem Váš vypořádací podíl, který Vám společnost má povinnost vyplatit. Uvolněný podíl má společnost následně prodat, a neprodá-li jej, snížit výši vkladu do ní o Váš podíl. Avšak nebude-li mít žádných orgánů, pak tak učinit nemůže a bude soudem zrušena s nařízenou likvidací.