Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.180.476

Exekuce manžela před manželstvím a zúžení SJM - vyřeší povinnost manželky splácet dluhy nového manžela?

Odesláno: 
Otevřeno 537 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Manžel má exekuce na dluhy vzniklé před uzavřením našeho manželství v 06/2017.
Je možné nějak zabránit tomu, aby exekuce dopadla i na mě? Pomohlo by zúžení společného jmění manželů, SJM?
Děkuji.
 
Dobrý den, současná zákonná úprava umožňuje postihnout pro dluh manžela, který vznikl před manželstvím, i společné jmění manželů - dle ust. § 732 odst. 1 občanského zákoníku platí„Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. “ Za daných okolností tedy je tedy na místě uplatnit vůči věřiteli svůj nesouhlas s dotčeným dluhem a následně v exekuci žádat její částečné zastavení „do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno“, tj. zpravidla do výše ½. Zcela vyhnout exekuci manžela lze za určitých podmínek spojených se zúžením (zrušením) společného jmění, avšak zde platí dle ust. §42 odst. 2,3 exekučního řádu, že je nutno mít smlouvu o zúžení sjm zapsanou do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (zapisuje notář) a k dotčené smlouvě se přihlíží, pokud dluh vznikl až po zápisu této smlouvy do Seznamu; před jejím zápisem do Seznamu jen tehdy, pokud s tím souhlasí oprávněný. Ve Vašem případě se domnívám, že půjde o dluh, který vznikl před zápisem smlouvy do Seznamu (pokud byl proveden), tudíž na zúžení společného jmění exekutor ohled brát nebude, když souhlas oprávněného je v těchto případech spíše výjimečný.