Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.187.347

Exekuce manželky, insolvence manžela a rozvod manželství - průběh oddlužení obou

Odesláno: 
Otevřeno 458 x
5 odpovědi
 
Dobrý den
Přítel je rozvedený, z doby manželství si s jeho bývalou nabrali půjčky, které přestali platit. Na oba byli vydané exekuce. Přítel požádal o oddlužení které mu bylo schváleno. Ona má exekuce. Nepřihlásili se mu do řízení všichni věřitelé.
Je možné že toto budou vymáhat po jeho bývalé, A má po ukončení insolvence přítele ona nějaké šance na to, že peníze co zaplatila v exekuci po příteli může vysoudit?
U rozvodu neměli majetkové vyrovnání. Odešel pouze s "igelitkou" a vše jí nechal.
Dále by jsem se chtěla zeptat, zda když si insolvenční správce musel nadeponovat odměnu na 6 měsíců a tím pádem jí neodeslal výživné na děti, zda může přítele udat jako neplatiče. Přes to že jí to vysvětlil správce i přítel chce jít na policii i když jí výživné v plné míře bude zasláno již teď v květnu.
Ještě tvrdí, že jí přítel dluží na výživném 200.000 Kč, prý od r. 2013-2015 (na většinu máme složenky) ale na konci roku 2015 napsala a podepsala (podpis je úředně ověřený) prohlášení, že přítel na výživném nic nedluží. Od tohoto prohlášení máme již potvrzení o platbách na každý měsíc až doposud.
Kdyby se rozhodla přihlásit údajné dlužné výživné, bude nám tento dokument s jejím podpisem stačit na to dokázat že nic nedluží?
Děkuji.
 
Dobrý den, jelikož jsou manželé solidárními dlužníky a jejich povinnost plnit dluhy vzniklé za trvání manželství trvá i po jeho zániku, je pravděpodobné, že pohledávky nepřihlášené do insolvenčního řízení Vašeho přítele budou vymáhány na jeho bývalé manželce. Pokud by však zaplatila více než činí její výše podílu na vymáhaném dluhu (v tomto případě daném zákonnou fikcí po 3 letech od právní moci rozvodu, kdy se dluhy dělí na polovinu), může částku, kterou zaplatila „navíc“, požadovat po Vašem příteli a to i prostřednictvím soudu. Pro zákon je jinak nerozhodné, že vše zůstalo bývalé manželce Vašeho přítele, pokud se nevypořádali soudně či dohodou, nastoupila zákonná fikce, která v případě dluhů tyto dělí na polovinu, stejně jako hmotný majetek (účty) a nemovitosti, v případě movitých věcí pak platí, že věc patří tomu, kdo ji jako výlučný vlastník užívá. Ohledně hrazení výživného v rámci insolvnečního řízení, jak jste popsala, ze zákonem stanovených důvodů bude dětem Vašeho přítele zcela uhrazeno a úvahy o neplacení nejsou vůbec na místě, Policie by se tím nezabývala. K Vaší druhé otázce v této věci, pokud bude bývalá manželka Vašeho přítele uplatňovat nároky na dlužné výživné v insolvenčním řízení, bude třeba nárok dětí Vašeho přítele na dlužné výživné popřít insolvenčním správcem; ten posoudí, zda prohlášení bývalé manželka Vašeho přítele, které uvádíte, je dostačující důkazní prostředek či zda bude nutno ze strany Vašeho přítele předložit (doplnit) i důkazy další, tj. složenky jak uvádíte, apod.
 
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jaký bude postup když manžela vyřadí z insolvence??? Já jsem skončila insolvenci v červenci 2017 řádným splacenim dluhu. Manžel asi porušil insolvenční zákon a bude vyřazen co bude dál??? Polovinu dluhu má splaceno a dál???? Děkuji za odpověď Lenka
 
Dobrý den,

pokud bude schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře soudem zrušeno, následuje buď prohlášení konkursu na majetek dlužníka (vlastní-li dlužník nějaký postižitelný majetek) anebo se insolvenční řízení zruší.

V případě, že bude prohlášen konkurs, insolvenční správce zpeněží všechno věci a hodnoty, které manžel vlastní, a následně řízení ukončí.

Není-li co zpeněžovat, soud insolvenční řízení ukončí společně se zrušením oddlužení.

Po ukončení insolvenčního řízení v obou případech platí, že od dluhů nebude manžel osvobozen a přerušená exekuční řízení budou opětovně prováděna soudními exekutory. Nadto platí, že věřitelé si mohou účtovat úroky prodlení a smluvní sankce i za dobu, kdy bylo vedeno insolvenční řízení.

 
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, za jakých podmínek může exekutor postihnout majetek manžela, se kterým jsem rozvedená od ledna 2017? Chtěla jsem pomoci rodičům a podepsala smlouvu o úvěru 3 dny po svatbě v roce 2010, ale ještě na občanský průkaz za svobodna, manžel to nevěděl. V lednu 2017 jsme se rozvedli, teď v prosinci 2018 přišla exekuce za tento úvěr bývalému manželovi. Je to správné? Exekuční příkaz ještě nemám ani já, předpokládám, že byl vydán v roce 2018. Děkuji za odpověď


 
Dobrý den, pokud jste převzala dluh 3 dny po svatbě, patří (patřil) do společného jmění manželů, ledaže „je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“ (ust. § 710, písm. b) občanského zákoníku). Exekutor dluh nyní vymáhá stále po Vás obou zcela v souladu se zákonem; Váš bývalý manžel však může namítat, že jste dluh převzala bez jeho vědomí a exekuci proti němu zastavit. Návrh na zastavení exekuce se podává exekutorovi a je nutno tvrzení v něm obsažené prokázat. Před tím je rovněž třeba, aby Váš bývalý manžel nesouhlas s dluhem adresoval písemně dotčenému věřiteli. Pokud se zastavením exkeuci nebude souhlasit oprávněný (věřitel), bude o návrhu rozhodovat exkeuční soud.