Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.621

Skončení insolvence a nová půjčka na koupi automobilu, auta, vozidla na splátky

Odesláno: 
Otevřeno 493 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda-li po skonční insolvence (2013-2018 jsem poctivě splácel) mám vše zaplaceno.
Mohu požádat o nějakou půjčku? Jednalo by se o koupi ojetého vozidla na splátky.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud jste řádně prošel oddlužením a byl jste pravomocně osvobozen od placení zbytku dluhů, nic nebrání tomu, abyste o půjčku požádal.
S ohledem na striktní ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, kdy poskytovatelé úvěru musí podrobně zkoumat platební morálku žadatele o půjčku, však je možné, že Vám půjčka nebude schválena. Každá banka či úvěrová instituce však má svá interní pravidla pro zkoumání bonity žadatele a poskytování úvěrů stanovená odlišně.
 
Oddlužení soud zamítl z důvodu převedení do-
mu na dceru. Ta později dluh prostřednictvím
ins. Správkyně řádně přihlášeným zaplatila.
Po roce nepřihlášení věřitelé se domáhali jejich
půjčku splatit. To jsem včera (03.05.2018) udělal před stra-
chem z exekuce. Mají na to právo když se ne-
přihlásili v řádném termínu.
Jsem důchodce a 10 tis. mě zase uvádí do dlu-
hu. Mají na to nárok. ?
 
Dobrý den,
domnívám se, že věřitelé postupovali plně v souladu se zákonem.
Od placení zbytku dluhů (a zároveň i dluhů, které věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač mohli) Vás může osvobodit pouze usnesení soudu po řádně proběhlém oddlužení. Z Vašeho dotazu však vyplývá, že Váš úpadek byl řešen prohlášením konkursu; v tomto případě pohledávky nepřihlášených věřitelů nezanikají a věřitelé po Vás mohou žádat uspokojení jejich pohledávek v plném rozsahu.