Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.417

Zastavení insolvence a smazání, výmaz záznamu v insolvenčním rejstříku - kdy může dlužník podat návrh na výmaz?

Odesláno: 
Otevřeno 1350 x
5 odpovědí
 
Dobrý den.
Dne 30.1.2018 bylo vydáno usnesení o zastavení insolvence z důvodu vzetí zpět od navrhovatele. Insolvence ani neproběhla a ani nebyl určen správce. Dne 5.1.2018 bylo přijato mé vzdání se práva na odvolání. Věřitel se vdal již při návrhu vzetí zpět.
Kdy mohu podat návrh na smazání záznamu dle ust. § 425 odst. 1 insolvenčního zákona?
Děkuji.
Roman L.
 
Dobrý den,
vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků v případě, kdy řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem, musí dle ust. § 425 odst. 1 insolvenčního zákona o vyškrtnutí požádala soud sám dlužník, přičemž takovou žádost můžete podat soudu nejdříve 3 měsíce po právní moci usnesení o zastavení řízení.
Pokud jste se vzdal práva odvolání dne 05.02.2018 (lednové datum jste patrně napsal pouze překlepem, předcházelo by vydání samotného usnesení), žádost o vyškrtnutí můžete soudu podat dne 06.05.2018.
 
Dobrý den. Dne 7.5.2018 byla soudem přijata a vyvěšena na rejstříku má žádost o smazání a již je 29.5.2018 a zatím se nic nestalo. Můj rejstřík je stále přístupný.
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud jste žádost o znepřístupnění údajů soudu doručil dne 07.05.2018, soud měl údaje znepřístupnit nejpozději dne 22.05.2018.

V tuto chvíli Vám můžu poradit pokusit podat urgenci anonymizace údajů s tím, že ke znepřístupnění údajů již mělo dojít nejpozději dne 22.05.2018.
 
Dobrý den manželovi skončila insolvence v roce 2016. V srpnu 2018 podal žádost o vymazání osob. dat z insolvenčního rejstříku. Vyvěšeno to bylo 3.9.2018 do této chvíle to soud nevymazal jak prosím postupovat? děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

v souladu s ust. § 425 insolvenčního zákona vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a znepřístupní jeho údaje v insolvenčním rejstříku po uplynutí 5 let od nabytí právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení skončeno.

Pokud bylo insolvenční řízení manžela ukončeno v roce 2016, údaje o jeho insolvenci budou znepřístupněny až v roce 2021.

Váš muž může podat soudu pouze žádost o znepřístupnění některý osobních údajů v podáních dle ust. § 422 insolvenčního zákona; jméno a příjmení dlužníka však zůstane zveřejněno vždy (tj. je možné docílit anonymizace údajů jako rodné číslo, bydliště, osobní poměry aj.), nikoliv vymazání osoby dlužníka z insolvenčního rejstříku.