Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.971

Vyjmutí nemovitosti z exekuce po rozdovu manželství

Odesláno: 
Otevřeno 415 x
1 odpověď
 
Vyjmutí nemovitosti z exekuce (podíl v bytě).
Exmanžel nasekal dluhy po rozvodu a exekutorský úřad vydal exekuční příkaz (za účasti bývalého manžela povinného) k prodeji nemovitosti na můj spoluvlastnický podíl v bytě. Jsme po rozvodu 2014-2018 a na katastr nemovitostí bohužel nenahlásila o zániku SJM.
Exekučnímu úřadů odeslaná žádost o odstraněni zástavního právu na můj podíl ½ v bytě. Zatím žádnou odpověď neobdržela.

Katastr mi doporučil návrh na vklad o zániku SJM, nicméně nejsem jistá o provedení, a tím to o zrušení exekuci na můj podíl.
Po nastudovaní článku přišla k závěru: nejprve podat na KÚ ČR návrh na vklad o zániku SJM. Pokud bude zamítnuto nezbude nic jiného, než podat vylučovací žalobu.
Nebo nejprve podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, pak návrh na zastavení exekuce podle § 262a odst. 1 o. s. ř. a už naposledy vylučovací (excindační) žalobu?
Mohli byste poradit jeslí můj postup správný a pokud ne, jak správné postupovat dal?
Předem Vám děkuji.
 
Dobrý den, pokud se jedná o dluhy bývalého manžela, které vznikly až po zániku společného jmění (právní mocí rozhodnutí o rozvodu), podejte návrh na částečné zastavení exekuce prodejem dotčeného bytu ve výši ½ podílu z důvodu, že se nejedná o majetek povinného, a rovněž návrh na odklad exekuce v tomto rozsahu; současně podejte na katastrální úřad návrh na vklad o zániku společného jmění a vzniku podílového spoluvlastnictví zákonnou fikcí (po 3 letech po právní mocí rozhodnutí o rozvodu). Pokud budete návrh podávat sama, je třeba k návrhu krom usnesení soudu o rozvodu s doložkou právní moci přiložit rovněž potvrzení tohoto soudu, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Je však třeba podotknout, že ne každý katastrální úřad za trvání účinků exekuce vlastnictví přepíše (výklad není ustálen). Pokud by se tak nestalo, musela byste počkat na právní moc rozhodnutí v řízení o částečném zastavení exekuce prodejem ½ podílu dotčeného bytu ve Vašem vlastnictví. Pokud by Vám však vyhověl, exekutor by musel exekuční příkaz co do ½ podílu bytu zrušit ex offo. Jinak návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a případná excindační žaloba se za současné zákonné úpravy podává v případě movitých věcí ve vlastnictví třetích osob.