Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.081.432

Zvýšení splátek insolvence po daňovém přiznání, vliv mimořádné splátky na výši celkové dlužné částky

Odesláno: 
Otevřeno 411 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím vás, manžel OSVČ splácí insolvenci. Po daňovém přiznání došlo k navýšení měsíční splátky. Dojde tímto ke zkrácení doby placení insolvence? Nebo se navýší celková výše placené pohledávky? Podle původního splátkového kalendáře mělo být splaceno 57% dluhu.
Pokud by zaplatil mimořádnou splátku, nedojde k navýšení dlužné částky? Rád by insolvenci co nejdříve doplatil.
Děkuji.
 
Dobrý den,
platí, že dlužník má uhradit věřitelům 100 % jejich pohledávek, a není-li to v jeho silách, tak alespoň 30 %, aby byl následně soudem osvobozen od placení zbytku dluhů.
Oddlužení pak končí pouze 4 způsoby: (a) po 60 měsících trvání splátkového kalendáře, (b) úhradou 100 % pohledávek věřitelů, (c) smrtí dlužníka anebo (d) zrušením oddlužení pro neplnění podmínek oddlužení.
 
Dobrý den,

děkuji za odpověď, IS podává mylné informace.
Ještě, platí na základě darovací smlouvy od svého otce/v době vyřizování insolvence neměl dostatečný příjem. Pokud by OSVČ zrušil a byl v zaměstnaneckém poměru, platil by srážkou ze mzdy. Je možné v takovém to případě zrušit darovací smlouvu, i k vůli věku dárce/otce? obě platby bychom platit nezvládli.
 
Dobrý den,
pokud má otec Vašeho muže nyní malé příjmy a poskytováním daru by tak mohl být postižen finanční nouzí, nic mu práv pro tento důvod nebrání vypovědět darovací smlouvu.
Originál výpovědi darovací smlouvy nechť otec doručí insolvenčnímu soudu a v kopii ideálně též k rukám insolvenčního správce.
Pokud by však výpovědi darovací smlouvy poklesl předpoklad uspokojení věřitelů pod 58 %, soud jej vyzve k doplnění příjmů tak, aby stále dosahoval míry uspokojení věřitelů ve výši 58 %.