Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.030

Dvě různé exekuce na důchod - průběh a maximální výše srážek exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 328 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na základě exekučního příkazu je mi srážena z důchodu Kč 10.402 Kč částka 1.392 Kč, což je 1/3 ze zbylé částky po odečtení základní nezabavitelné částky. To by bylo v pořádku, kdyby se nejednalo o přednostní pohledávku pro dluh u VZP. Zde by měla ČSSZ jakožto plátce strhnout z mého důchodu 2/3, tj. Kč 2784.
Výše dluhu 11.695 Kč, sraženo - 01/18 1.278 Kč (podle sazby platné v r. 2017), 02-04/18 po 1392 Kč.
Dle vyčíslení dluhu od exekutora bylo zaplaceno ke 24.4.2018 Kč 5454. To vše odpovídá 1/3 nezabavitelné částky.
Je postup ČSSZ správný? Neměla srážek 2/3?
Mám v pořadí ještě jednu exekuci, o níž mi ČSSZ poslala oznámení o zahájení srážek od 22.12.2017 v výši 1392 Kč, a další exe od 22.4.2018 také 1392 Kč. Podle mého názoru měla být zaplacena v první řadě přednostní pohledávka, v 05/2018 by byla uhrazena poslední splátkou Kč 787 a mohla nastat v pořadí další exekuce, nepřednostní Kč 1392. Tím by mi zůstala i doplacená 1/3 předchozí přednostní exe. Tím by mi zůstaly 2/3 plus základní částka. Postupuje ČSSZ správně, nebo jsou správné mé laické výpočty podepřené informacemi od daň. poradce?
Možná je můj dotaz poněkud rozvláčný a zmatený, věřím že si s ním poradíte a pomůžete.
Děkuji, host Petr.
 
Dobrý den, pokud vyjdeme z ust. 279 odst. 1 občanského soudního řádu, dle něhož „Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny“, platí, že první třetinu čisté mzdy lze použít pro vydobytí přednostní pohledávky spolu s druhou třetinou čisté mzdy tehdy, je-li tato přednostní pohledávka první v pořadí (posuzováno dle doručení příslušných exekučních příkazů ČSSZ). Z Vašeho dotazu jsem nevyrozuměla, zda je pohledávka VZP v pořadí první. Pokud ano, mělo by na ni dle mého názoru měly být strhávány 2/3 čisté mzdy, v opačném případě je první třetinou uspokojována pohledávka nepřednostní, avšak první v pořadí. Pro úplnost dodávám, že dle ust. 279 odst. 1 občanského soudního řádu „Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině. “, což se však v tomto případě s ohledem na výši dotčeného příjmu neuplatní.