Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.087

Lhůta na přeposlání peněz od insolvenčního správce věřiteli dlužníka - kolik dnů, týdnů, měsíců, let?

Odesláno: 
Otevřeno 302 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
má dcera je ve schválené insolvenci. Insolvenční správce má termín k odeslání dluhu jejím věřitelům. Je to již přes dva měsíce (02/2018-04/2018), co insolvenční správce obdržel srážky z mezd a zatím žádné věřitelé tím neuspokojil.
Je nějaká termín a nebo si insolvenční správce o tomto rozhoduje sám, kdy chce.
Děkuji.
 
Dobrý den,
insolvenční správce má obdržené srážky rozvrhovat mezi věřitele co nejdříve, přičemž za přiměřenou dobu se obvykle považuje do 2 týdnů od obdržení financí.
Pokud však bylo oddlužení dcery schváleno teprve v nedávné době a její splátkový kalendář nyní teprve začíná, je třeba počítat s tím, že insolvenční správce musí dle ust. § 38 odst. 6 insolvenčního zákona prve ze srážek vytvořit zákonný depozit ve výši 6násobku jeho odměny (tj. ve výši 6 534, - Kč) a až poté může vyplácet cokoliv věřitelům. Pokud dcera podala insolvenční návrh již po novele insolvenčního zákona, tj. po 01.07.2017, musí insolvenční správce jako přednostní pohledávku před tím, že začne uspokojovat věřitele, uhradit též odměnu za zpracování insolvenčního návrhu (nebyl-li zpracován bezplatně akreditovanou osobou) a odměnu za přezkum přihlášek (ve výši 250, - Kč + DPH za každou jednotlivou přihlášku).