Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.000

Vymáhání nájmu platebním rozkazem - co když si dlužník nepřevezme platební rozkaz? (dlužník v exekuci)

Odesláno: 
Otevřeno 513 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dlužník mi dluží za nezaplacené nájemné a nezdržuje se na trvalé adrese. Chci požádat o vydání platebního rozkazu (mám od dlužníka podepsaný dluh), ale předpokládám, že si platební rozkaz nevyzvedne a tudíž nebude platný.
Pokud dojde k následnému soudnímu řízení, je nutné, aby měl zastupoval advokát nebo bych po "nastudování pravidel soudního řízení mohl zvládnout sám"? Dle mého názoru jde o jednoznačný a uznaný dluh a není tam nic nejasného.
Vzhledem k tomu, že dlužník už má několik exekucí - ty sice zatím pravidelně splácí srážkami z platu, chtěl bych minimalizovat další náklady, protože výsledek je nejistý. Pokud dojde k soudnímu přelíčení, musí si dlužník zaplatit advokáta, pokud se bude chtít nechat zastupovat nebo má nárok na ex offo? Doufám, že budeme mít alespoň stejné podmínky a nebude ještě navíc zvýhodněn advokátem zdarma.
Děkuji.
 
Dobrý den,
v civilním řízení v první stupni platí, že ani jedna ze stran nemusí být právně zastoupena. V případě, že máte veškeré listiny potvrzující Váš nárok, nebude služeb advokáta třeba.
Pokud dojde k nařízení jednání ve věci, dlužník být zastoupen nemusí a v případě, že chce být zastoupen advokátem, může sice požádat o ustanovení advokáta (a prokázat na příslušných formulářích svou nemajetnost), ovšem v těchto typech řízení bývají dlužníci spíše „mrtvými brouky“ a nedělají nic.
Když si dlužník (žalovaný) předvolání nevyzvedne, ač mu bylo řádně soudem doručováno, soud bude jednat i bez jeho účasti na jednání a Vy budete moci žádat o vydání rozsudku pro zmeškání (pokud se žalovaný bez omluvy nedostaví k soudnímu jednání, ačkoli mu byla včas doručeno předvolání i žaloba).