Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Odměna exekutora - jak často na ni má nárok v průběhu exekučního řízení po splacení jistiny a úroků?

Odesláno: 
Otevřeno 272 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jak často má exekutor právo na odměnu při exekuci? Jistinu a úroky mám splacené. Pořád mi chodí dopisy na exekuci na odměnu exekutora.
Děkuji.
 
Dobrý den, náklady exekutora v exekučním řízení určuje exekutor výhradně rozhodnutím, Příkazem k úhradě nákladů exekuce. Příkaz je vydáván zpravidla na konci řízení, kde jsou vyčísleny celkové náklady (zpravidla uhrazené v průběhu řízení), ale může být vydán i během exekučního řízení. Proti dotčenému rozhodnutí můžete podat námitky do 8 dnů od doručení.