Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.030

Ručení hypotéky dlužníka v insolvenci - přihlášení podmíněné pohledávky ručitelem do insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 380 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ručím bratrovi u ČSMS na úvěr na bytové účely. Bratr vstupuje do insolvence. Předpokládám, že ČSMS bude po mě chtít zaplatit dlužnou výši úvěru. Jak jsem vyčetla z vašich stránek, měla bych tuto pohledávku přihlásit jako podmíněnou. Přihlášky musí být pouze elektronicky? A jak poznám, že ji přihlašují jako podmíněnou? Jaké přílohy musím přiložit pokud ještě nebudu mít dluh za bratra uhrazen a jaké, pokud ho zaplatím v průběhu insolvence? Mám jen dohodu o ručení. Nevím, zda se ČSMS do insolvence přihlásí. Pokud bychom tam byli oba, tak to hlídá soud? Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,
ano, věřitel může požadovat po ručiteli uhrazení celého dluhu namísto primárního dlužníka, který dluh řádně nehradí.
Pokud budete Vaši pohledávku přihlašovat a již jste ji uhradila, bude přihlašována jako nepodmíněná. Pokud Vás ještě ČMSS k úhradě nevyzvala a tedy jste nic nehradila, budete ji přihlašovat jako podmíněnou s tím, že podmínka bude vázána na úhradu dluhu věřiteli namísto dlužníka z titulu ručitelského závazku.
Přihlášky musí věřitel podat na předepsaném formuláři, zákon však nepředepisuje povinné podávání přihlášek elektronickou formou.
Pokud by byla přihláška přihlašovaná jako podmíněna, musí to být v příslušném řádku č. 10 „Vlastnosti pohledávky – Podmíněná“ uvedeno.
Do příloh v případě, že jste ještě nic nehradila, bude třeba přiložit smlouvu, kterou jste k závazku přistoupila jako ručitel. Pokud jste již cokoliv uhradila, tak výzvu věřitele k plnění a potvrzení o úhradě.
Pokud byste se do insolvence přihlásili oba, na obou věřitelích je aktualizovat jejich pohledávky tak, aby odpovídali realitě. Tedy pokud byste v průběhu řízení cokoliv za bratra uhradila, Vy oznámíte soudu naplnění podmínky co do uhrazené výše a ČMSS by měla snížit pohledávku za Vaším bratrem právě o Vámi uhrazenu částku.