Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.557

Povinnosti kupujícího ve veřejné dražbě a průběh předání nemovitosti dlužníkem v exekuci kupujícímu

Odesláno: 
Otevřeno 234 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byl mi prodán dům ve veřejné dražbě. Chtěla jsem se zeptat, jaké jsou povinosti kupujícího a jak to vůbec vše probíhá.
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud Vám byla vydražena nemovitost v rámci exekučního řízení, vydražitel je povinen po nabytí právní moci usnesení o příklepu (předražku) uhradit nejvyšší podání, na které se započítá uhrazená jistota, ve lhůtě stanovené exekutorem. Po úhradě částky je oprávněn nemovitost převzít a exekutor požádá katastr nemovitostí o zapsání nabytí jeho vlastnického práva ke dni příklepu (předražku). Povinný má po právní moci usnesení o příklepu (předražku) povinnost vydraženou nemovitost vyklidit. O tom je poučen v dotčeném rozhodnutí.