Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.870.984

Odškodnění za zdlouhavý soudní proces vyplacené bez právního dovodu advokátovi - jak se může domáhat vyplacení žadatel odškodnění?

Odesláno: 
Otevřeno 364 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
vyhrála jsem spor o vyklizení bytu. Vzhledem k délce řízení jsem podala prostřednistvím advokáta návrh na odškodnění na ministerstvo spravedlnosti. Toto potvrdilo plnění advokátovi, protože však dmítlo plnit celou částku, nebot advokát nepřišel vícekrát k jednání z důvodu souběžných jednání, vypověděla jsem advokátovi plnou moc - datum jednání dostával jen advokát. Ministerstvo mi stejně odeslalo částku k advokátovi, ač již neměl plnou moc, aniž bych se o tom dověděla.
Ráda bych se zeptala, zda-li existuje nějaká možnost, aby mi ministerstvo tuto častku odeslalo a vypořádalo se v rámci odškodnění s advokátem, který mne již nezastupoval, neboť přijal častku bez právního důvodu.
Děkuji.
 
Dobrý den, v případě vypovězení plné moci platí ust. § 409 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku: „Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec zmocnění, učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, neodporuje-li tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní nástupce. “ Pokud jste advokátu vypověděla plnou moc v době, kdy Vám mělo být poskytnuto plnění, toto ustanovení jej povinovalo jednat jako by zmocnění trvalo a přijaté plnění Vám postoupit. Ministerstvo spravedlnosti pak plnilo Vašemu zástupci po právu, pokud o vypovězení plné moci nevědělo. Ministerstvo spravedlnosti ovšem není (až na výjimku dohledu nad konverzemi) dohledovým orgánem nad činností advokátů, tím je Advokátní komora, nelze tedy po něm žádat nové plnění analogicky jako náhradu škody v případě např. průtahu v postupu soudu. Za daných okolností žádejte vydání částky odškodnění přímo po advokátovi samém, případně se budete muset obrátit na občanskoprávní soud se žalobou na vydání bezdůvodného obohacení. Jen podotýkám, že je třeba brát v úvahu podmínky, za kterých jste s dotčeným advokátem uzavřela smlouvu o právní pomoci, zejména co se týče výše a splatnosti odměny a nákladů advokáta. Ten není oprávněn si uvedené plnění započítat na Vaše plnění, avšak může na Vás po právu požadovat úhradu případného nedoplatku uvedených nároků.
 
Advokát dostal řádně zaplaceno, ikdyž to, co měl, řadně a včas nečinil-účastnit se jednaní. Vzhledem k tomu, že se jednalo o kolizi zájmu, domnívám se, že byl povinen jednak sdělit výše uvedené ministerstvu, pokud si to neověřilo u soudu, a jednak dopis, kde sděluje, že bude ministerstvo plnit, přeposlat mne, což ovšem jako mnoho jiným úkonů, jako účastnit se jednaní a neprotahovat řízení o byt, neučinil, dokonce mne o tomto ani neuvědomil. Domnívám se proto, že nemohl plnit z důvodu střetu zájmu, nebot se do soudu s ním pouštět nebudu, častku jao nesplněnou budu požadovat po ministerstvu - kontrole, jako plnění jinému než oprávněnému, lze to akceptovat, DĚKUJI
 
Dobrý den, pokud máte za to, že dotčený právní zástupce postupoval v rozporu se zákonem, resp. advokátními stavovskými předpisy, podejte stížnost na jeho jednání Advokátní komoře ČR. V dalším bych Vám přes Vaši negativní zkušenost doporučovala pro rozhodnutí o dalším postupu využít právní pomoc některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), neboť tato poradna není ve svém formátu určena k podávání řešení konkrétních případů, které vyžaduje studium skutkové podstaty věci a jeho právní posuzování.
 
Vážený pane doktore,
vzhledem k postupu při zastupování jsem musela nakonec podat trestní oznámení, nebot advokatni komora je sdružení advokátů, tj. pro zastupování advokátů, nelze tedy předpokládat, že by sdružení advokátů zastupovalo klienty pro chybné resp. prodané zastupování zájmů, kdy nakonec hájil zájmy odpůrce místo zastupovaného navrhovatele. / např. oddalování rozhodnutí z důvodu toho, že nechodil k jednání u soudu, následně jsem měla dostat odškodnění od ministerstva, kdy mi ministerstvo sdělilo, že jsem odškodnění dostala, ale k němu, což mi nesdělil, takže jsem to zjistila až přes advokáta, kterého jsem si vzala k uplatnění odškodnění, k nezákonné exekuci jiného než povinného nepodal několik návrhů, čímž mi prodloužil řízení. atd. Samozřejmě jsem mu za všechno včetně průtahů v řízenímusela zaplatit. Sice nejsem jistá, zda-li policie bude jednat, nebot mi trestní oznámení neprojednala, do rozhodnutí soudu ve veci,, které jsem dostala až po 15 letech, tj přepokládám, že podvody jsou promlčené, včetně průtahů způsobených advokátem, nebo že by to také policie-resp. státní zastupitelství vč. advokáta posuzovala...
 
Dobrý den, děkuji za Vaše sdělení a přeji Vám ve věci úspěch.