Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Odpůrčí žaloba pro darování části nemovitosti dlužníkem osobě blízké před schválením insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 450 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
V prosinci 2015 jsem darovala svoji část nemovitosti dceři - tj. 5/8 spoluvlastnického podílu. V rodinném domě bydlíme společně bez partnerů.
V případě, že bych požádala o insolvenci, mohou věřitelé podat odpůrčí žalobu - tj. převod prohlásit za neúčinný a požadovat prodej 5/8. Je zákonem stanovená doba pro podání odpůrčí žaloby v tomto případě.
Zaměstnavatel mně přispívá na penzijní připojištění, z výplaty mně strhává částku 300,00 Kč, tato strhávaná částka je podmínkou příspěvku. Zaměstnavatel mně rovněž poskytuje šeky na stravu, rovněž mně strhává z výplaty částku, které jsem podle počtu šeků povinna zaměstnavateli uhradit.
Co se bude dít v případě mojí insolvence?
 
Dobrý den, dle ust. § 590 odst. 1 občanského zákoníku „Věřitel se může dovolat neúčinnosti právního jednání,
a) které dlužník učinil v posledních pěti letech v úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový úmysl druhé straně znám,
b) kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně znám dlužníkův úmysl věřitele zkrátit, nebo
c) kterým byl věřitel zkrácen a k němuž v posledních dvou letech došlo mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo které dlužník učinil ve prospěch takové osoby, ledaže druhé straně v době, kdy se právní jednání stalo, dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl a ani znám být nemusel“, tj, lhůta pro účinné podání odpůrčí žaloby může být dva až pět let od převodu nemovitostí (jejich podílu), dle toho, co se podaří věřiteli prokázat. K druhému dotazu: Šeky na stravu nejsou v případě insolvenčního řízení zahrnuty do příjmů, tj. musíte splnit podmínky oddlužení, jakoby těchto příspěvků nebylo a v době inbsolvenčního řízení Vám zůstávají. Naopak je nutno počítat s částkami, kterými přispíváte na tyto šeky, resp. připojištění a nezahrnovat je do svých příjmů, tj. musíte splnit podmínky oddlužení ohledně svého příjmu bez těchto srážek.