Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.630

Zrušení exekuce smrtí dlužníka - musí dědicové zaplatit poplatky exekutorovi?

Odesláno: 
Otevřeno 308 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
matka měla dluh na zdravotním pojištění u všeobecné zdravotní pojišťovny VZP + penále.
2004 byl vydán exekuční příkaz. Dozvěděli jsme se o tomto dluhu v roce 2006, když matka zemřela. Pojistné bylo uhrazeno a zažádáno o prominutí penále, čemuž bylo vyhověno v březnu 2007.
Nyní (2018), přišlo od soudního exekutora vyrozumění, že jako dědicové vstupujeme do exekučního řízení. Na základě vyrozumění z roku 2007 nám na VZP řekli, že exekuce se ruší, ale musíme zaplatit poplatky soudnímu exekurovi.
Je opravdu povinnost zaplatit exekutorovi poplatky, když se od roku 2007 nikdo neozval a my jsme se domnívali, že od té doby je všechno vyřešeno a exekuce dávno zrušena?
Dá se namítnout promlčení?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den
 
Dobrý den, v případě exekučního řízení je soudní exekutor oprávněn žádat náklady exekuce po povinném, v zákoně předjímaných případech po oprávněném. V dané věci má povinnost hradit náklady povinná, resp. její právní nástupci. O tom musí soudní exekutor rozhodnout Příkazem k úhradě nákladů exekuce, proti němuž lze podat do 8 dnů od doručení námitky. V době probíhajícího exekučního řízení se staví lhůty, tj. nárok exekutora nemůže být z podstaty věci promlčen. Vzhledem k délce lhůty bych Vám však doporučovala spojit se s daným soudním exekutorem a vyjasnit si, zda nebyly náklady exekuce již uhrazeny v průběhu řízení, resp. zda je exekuce skončena.