Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.913

Kdo dohlíží na insolvenčního správce a kontrola jeho práci

Odesláno: 
Otevřeno 2027 x
27 odpovědí
 
Dobrý den.
Jsem 2015-2018 v insolvenci a chtěla bych se zeptat, zda někdo kontroluje práci insolvenčního správce, případně na koho se obrátit, když mám o jeho práci značné pochybnosti?
Nesedí mi totiž částky, které platím s těmi, které IS posílá na soud ve výkazu plnění splátkového kalendáře.
Předem děkuji.
Lenka P.
 
Dobrý den, dohledovým orgánem nad činností insolvenčních správců je Ministerstvo spravedlnosti ČR, kterému můžete svoji stížnost adresovat a které má povinnost se stížností zabývat.
 
Moc prosím o radu. Ex manžel je od října 2017 v insolvenční řízení, kdy mu bylo povoleno oddlužení a nyní je před schválením oddlužení (čeká se na schválení soudem). Dluží mi na výživném, za což byl i trestně odsouzený a s čímž je v insolvenci počítáno. Problém je však v tom, že stanovené výživné nadále neplatí a ne svou vinou. To je mu z platu zaměstnavatelem strháváno včetně splátky za dlužné výživné, ale na příkaz insolvenčního správce je deponováno, takže se k mým rukám nedostane. Z pohledu trestního práva si otec svou vyživovací povinnost plní, ale k mým rukám se peníze nedostanou a to už celkem za 6 měsíců. Ještě koncem r. 2017 jsem písemně žádala ins. správce o průběžnou úhradu dlužného výživného, ale bohužel se nic neděje. Chtěla bych se zeptat, zda je tento nemorální postup správný a výživné mi bude zasláno až po schválení oddlužení což se může protáhnout, nebo by mi měl insolvenční správce posílat výživné na které má syn nárok průběžně? Velice děkuji za radu
 
Dobrý den, dle zákona insolvenční správce musí vyčkat rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým bude schváleno oddlužení Vašeho bývalého manžela a v němž mu insolvenční soud uloží přednostně uspokojit přihlášenou pohledávku Vašeho syna na běžném a na dlužném výživném. Deponovanou částku pak dostanete najednou. Tento postup by Vám měl insolvenční správce vysvětlit. Pokud s Vámi nekomunikuje, můžete na jeho jednání podat stížnost dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 
Dobrý den,
prosím o radu,
otec syna má insolvenci, za kterého výživné platí insolvenční správce. Správce si z výživného odečítá poštovné za odesílání, tudíž nechodila celková částka, jakou soud určil. Otcova insolvence trvá již 4 roky a po celou dobu správce ponižuje výživné o poštovné, peníze dost často přišli i 2 týdny po splatnosti, na což mě insolvenční správce odkázal na poštu, že to není jeho problém, že odesílá včas. Letošního roku jsem volala opět insolvenčnímu správci (výživné nepřišlo) na což mě opět odkázal na poštu, na poště jsem byla, ale nic tam neměli, zároven jsem už po několikáté je upozornila na to ponížení. Správce mi po telefonu řekl, že od této doby pozastavuje vyplácení výživného, dokud nedoložím číslo účtu. Za cca měsíc mi od něj přišel dopis, ve kterém píše, že po mé stížnosti se vyplácení pozastavuje do doby, dokud nepošlu č. účtu, zároven tam psal, že do ledna mi bylo výživné zasíláno, ale v lednu již nic neposlal a moje stížnost byla až po té co nedorazilo, zároven jsem jednou za celou dobu nevyzvedla poukázku z důvodu velké nemoci v rodině, což tam také popisuje že mi tato částka byla zasláno zároven s řádným výživným a že částka již přišla ponížena o poštovné. Nepřišlo ani jedno ani druhé. Mě se samozřejmě tenhle postup správce nelíbí, nelíbí se mi i že lže, nelíbí se mi jeho jednání s jakým komunikuje s lidmi. Zjistila jsem i že si správce k poštovnému ještě přidal jinou službu, která je určená pro jeho účel, ne pro můj ani syna a i tuto službu si inkasuje z výživného, na můj dotaz zástupce správce odpověd tak, že poštovné otec není povinnen hradit, že jsem si to vyžádala já a že oni musí uspokojit ostatní věřitele, kdyby některému poslali o 50, - Kč mín, hned by se ozvali. Jsem ochotná i správci vyhovět a k někomu si peníze na ůčet zasílat, ale nevím jak v tuto chvíli postupovat, zda správce opravdu odvádí svou práci tak jak má.
Za odpověd děkuji
 
Dobrý den,
insolvenční správce má pravdu v tom ohledu, že náklady na zasílání výživného jdou tou osobou, které je výživné poukazováno. Což obvyklé bývá cca 40, - Kč za poštovní poukázku typu B. Jiné náklady ovšem strhnout nesmí.
Pokud Vám však neuhradil výživné na syna již od ledna, obraťte se na insolvenční soud s žádostí o vysvětlení situace. Soud vyzve insolvenčního správce k vyjádření a ke sjednání nápravy.
Pokud máte možnost výživné si nechat zasílat na bankovní účet, takové poukázání výživného nemůže být spojeno s žádnými poplatky a samozřejmě bude o poznání rychlejší. Mám ovšem za to, že k tomuto Vás insolvenční správce nemůže nutit.
Ohledně odesílání výživného, v insolvenčním řízení bohužel mnohdy nejde dodržet datum, stanovené v rozhodnutí o výživném. Pokud má být výživné uhrazeno např. 5. den v měsíci a na bankovní účet insolvenčního správce přichází srážky ze mzdy dlužníka (otce) později, tak není schopen výživné odeslat včas zcela legitimně.
 
Dobrý den,
měla bych dotaz, když insolvenční správce pozastavil vyplácení výživného bez rozhodnutí soudu a doložila jsem veškeré informace, které požadoval, má určenou dobu na doplacení výživného, nebo je povinen výživné zaslat co nejdříve?
Za odpoved mockrát děkuji
 
Dobrý den,
pokud insolvenční správce přestal vyplácet výživné (obvykle tak nastává, když dítě dosáhne 18 let a musí prokázat, že není schopno i nadále samo živit – tj. potvrzením o studiu), je povinen deponované částky na výživné uhradit ihned, jakmile jsou mu doloženy veškeré podklady, které žádal.
Pokud i přesto správce výživné i nadále nevyplácí, můžete se s žádostí o vysvětlení situace obrátit na insolvenční soud.
 
Dobrý den, s bývalým manželem mám syna, na kterého má platit stanovené výživné k mým rukám. Bývalý manžel vyhlásil 10/2017 insolvenci, která mu byla povolena a dne 18.6.2018 soudem schválena formou splátkového kalendáře. Ještě před schválení - od listopadu 2017 mu bylo na příkaz insolvenčního správce deponováno z výplaty výživné na syna což mám potvrzené od Policie ČR, ale insolvenční správce tvrdí, že v době povolení oddlužení do schválení má dlužník povinnost výživné hradit ze svého přijmu sám, ale to ex manžel nemohl, když mu to bylo strháváno z platu. Dále dle ins. Správce budou exmanželovi deponované peníze vraceny a pro účely insolvence mohou být použity pouze se souhlasem dlužníka, což si bohužel při platební morálce bývalého manžela nedokážu představit se. V ins. zákoně jsem se o tomto postupu nikde nedočetla a připadá mi i nelogické, aby se dlužníkovi vracely již zadržené peníze, které má v majetkové podstatě. Navíc mám z Vaší poradny informaci, že deponované výživné mi bude zasláno po nabytí právní moci usnesení o schválení oddlužení. Chtěla bych se tedy zeptat, jak mám postupovat, abych dostala dlužné výživné od 11/2017 do současné doby a zda je postup vrácení deponovaných peněz, určených na výživné správný, popř. podle kterého zákona či paragrafu. Velice děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,

primárně zašlete otci dítěte výzvu k uhrazení dlužného výživného. Pokud mu byl již vrácen depozit za období od povolení do schválení oddlužení, měl by být dlužné výživné schopen ihned uhradit on sán.

Dále můžete (a toto doporučuji také učinit, pokud otec výživné obratem neuhradí) dlužné výživné uplatnit u insolvenčního správce na formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“. Formulář naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Jedná se o nezajištěnou pohledávku druh 23 – Pohledávka na výživném ze zákona a osobou s dispozičním oprávněním je otec (insolvenční dlužník). Pokud takto vyplněný formulář s Vaším ověřeným podpisem doručíte k rukám insolvenčního správce, dlužní výživné Vám bude uhrazeno v rámci insolvenčního řízení jako přednostní pohledávka.
 
Dobrý den, chci se zeptat, byl mi přidělen ins. správce, měla jsme schůzku v sídle správce, tam vše proběhlo normálně, s tím že zaplatím 100%pohledávky, jsem před schválením soudem, ale hned na druhý den, přišlo mojí účetní do dat. schránky, že všechny deponované peníze má poslat na účet asi insolven. správce, ale deponovat má dál, nechápů proč chce správce peníze poslat, když ještě neproběhl soud, poradte mi prosím a děkuji.
 
Dobrý den,
tento postup je zcela legitimní. Deponované prostředky budou na bankovním účtu majetkové podstaty insolvenčního správce do doby, než soud vydá usnesení o schválení Vašeho oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pokud tedy soud Vaše oddlužení schválí, insolvenční správce Vám srážky provedené z Vaší mzdy v období od zjištění úpadku do schválení oddlužení vyplatí (pokud nedáte výslovný souhlas s jejich rozvržením mezi věřitele).
Deponování srážek je také zcela v pořádku. Insolvenční správce tímto žádné předpisy neporušil, ba naopak.
Pro Vás je finálně zcela nerozhodné, zda prováděné srážky budou deponovány na účtu zaměstnavatele anebo insolvenčního správce, protože ani jeden z nich Vám je dříve, než soud vydá usnesení o schválení oddlužení nemůže vyplatit.
 
Dobrý den, mám insolvenci, správce prodal veškerý nemovitý majetek, pole byty atd, mám za to, že jsem vše uhradila, ale nepřišlo mi žádné vyrozumění, kde zpeněžené finance šly, případně jaká výše dluhu ještě je, správce nekomunikuje, můj dotaz, má in. správce povinnost mě upozorňovat, jak se dluh umořil-umořuje, případně kde se to dozvím, moc děkuji, A. Přecechtělová

PS strhává mi i nadále z platu -insolvence trvá 3 roky,
 
Dobrý den,
insolvenční správce není povinen Vás informovat o tom, jak z každým jednotlivým výtěžkem zpeněžení naložit.
Tuto povinnost Má však vůči soudu a zároveň vůči věřitelskému výboru, byl-li ustanoven (což u fyzických osob bývá zřídkakdy).
Informace o průběhu Vašeho insolvenčního řízení naleznete v insolvenčním rejstříku na adrese www.isir. justice.cz, a to včetně zpráv o plnění oddlužení, je-li Váš úpadek řešen oddlužením a zpráv o průběhu řízení, je-li Váš úpadek řešen konkursem.
 
Dobrý den, měl bych dotaz týkající se Insolvenční řízení. Po dobu pěti let jsem řádně a včas plnil Insolvenční řízení. Zaměstnavatel mi již přestal strhávat zabavitelnou částku, neboť jak je psáno výše lhůta pěti let již uplynula. Teď k dotazu, má Insolvenční správce nějakou lhůtu pro ukončení Insolvenčního řízení. Insolvenční řízení splněno v 6/2018 nyní je srpen a Insolvenční správce neposlal dokument že jsem již splnil povinnost řízení k tomu aby soud rozhodl o ukončení a splnění Insolvenčního řízení. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
insolvenční zákon explicitně nestanovuje insolvenčnímu správci lhůtu pro podání zprávy o splnění oddlužení, avšak má se za to, že by ji měl podat bez zbytečného odkladu poté, kdy dojde k uplynutí 60 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře anebo k úhradě 100 % nezajištěných pohledávek.
Primárně v tomto doporučuji kontaktovat insolvenčního správce s dotazem, co brání podání zprávy o splnění oddlužení, jelikož je možné, že správce zprávu již podal a není pouze zveřejněna v insolvenčním rejstříku.
Pokud ji insolvenční správce nepodal, praktickým řešením bývá zaslat soudu žádost o osvobození od placení zbytku dluhů dle ust. § 414 insolvenční ho zákona. Do 01.07.2017 platilo, že žádost o osvobození musí podat sám dlužník; nyní tato povinnost není (osvobození ve zprávě navrhuje insolvenční správce), avšak zákon nevylučuje, aby dlužníka takovou žádost podal. Podání žádosti o osvobozen dlužník má zpravidla za reakci výzvu soudu, kterou ukládá insolvenčnímu správci v dané lhůtě zprávu o splnění oddlužení soudu předložit.
 
Dobrý den,
moc prosím o radu, insolvenční správce za otce dítěte platí výživné, v červenci 2018 bylo soudem výživné navýšeno, rozsudek nabyl právní moci též v červenci 2018, pravomocný ověřený rozsudek jsem zaslala insolvenčnímu správci, to samé udělal i otec dítěte. Avšak insolvenční správce nepřevzal poštu a poslal výživné podle starého rozsudku, čili v menší částce. Po telefonickém upozornění, mi insolvenční správce odpověděl, že byl na dovolené, ač má zástupce, který většinu věcí stejně vyřizuje za něj, tohle jsem mu řekla a další odpověd byla že nemůže celý den sedět na poště. Insolvenční správce má P. O. BOX. Další odpověd byla jak můžu vědět že nevybral poštu, na to jsem jednoduše odpověděla, že dopis byl poslán doporučeně, čili mám podací číslo a podívám se zda byl dopis doručen. Nakonec mi ins. správce řekl, co si to vůbec dovoluji mu říkat že nevybral poštu a sekl mi s telefonem. Nakonec dopis převzal poslední den co byl dopis uložený. Domnívám se, že tenhle přístup je zcela od ins. správce neprofesionální.
Pomineme přístup ins. správce, mě spíš zajímá, jak mám v tomto případě postupovat. V rozsudku je napsáno, že je platný od nabití právní moci a výživné má být placeno od nabití právní moci následující měsíc, dále jsem žádala o výživné 3 roky zpět, které soud schválil a s otcem jsme udělali dohodu, že tento dluh bude platit po 1000 Kč i toto stojí v rozsudku, že je splatné s řádným výživným od nabití právní moci následující měsíc, dále tam stojí, že pokud by se porušila jedna splátka, můžu žádat celý dluh najednou. Rozsudek je ihned vykonatelný.
Prosím jak tuto situaci řešit, když jí ještě ins. správce zkomplikoval a výživné navýšené jsem nedostala, ani s tím dluhem. Musí mi ins. správce vše doplatit další měsíc, když všechny peníze už rozdělil mezi věřitele?
Za odpověd mockrát děkuji
 
Dobrý den,
výživné jakožto pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou musí být uplatněno formulářovým Vyrozuměním o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou, které naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti (https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR).
Doporučuji toto vyrozumění zaslat spolu s prostou kopií rozsudku o zvýšení výživného na dítě insolvenčnímu soudu ke spisové značce insolvenčního řízení otce Vašeho dítěte (Váš podpis nechť je úředně ověřen). K vyrozumění bych připojila i přípis, že ověřená kopie rozsudku již byla předložena též insolvenčnímu správci.
 
Dobrý den, mám s exmanželem společnou manželskou insolvenci a zajímá mě, pokud bych chtela s přítelem dítě, jak mi bude strhávána měsíční částka, popř. kolik to bude (3roky materska=7600, -) děkuji
 
Dobrý den,
v případě, že jediným Vašim příjmem bude rodičovský příspěvek ve výši 7 600, - Kč měsíčně, srážka prováděna nebude, neboť příspěvek dosahuje do nezabavitelné výše (se zohledněním faktu, že je nutno uvažovat minimálně o jedné vyživovací povinnosti právě k dítěti).
Pokud byste měly vyživovací povinnost pouze právě k jednomu dítěti, lze provádět srážky z příjmu ve výši nejméně 7 785, - Kč měsíčně.
 
Dobrý den, chci se zeptat v 10/2018 mi byla schválená insolvence splátkovým kalendářem, s tím že můj celkový dluh činí 340 000Kč a zaplatím 100 procent, cc 3,7 měsíců. Můj čistý příjem činí cc 18.000Kč. v době podání jsem žila v jedné domáctnosti s přítelem, takže jsem byla v domění, že to zvládnu. Bohužel jsem se s druhem rozešla a podnájemní smlouva byla přepsána pouze na mě, bydlím v bytě 1+1 a nájem činí 6450Kč plus 800Kč elektřina, celkem 7250Kč. Podle rozhodnutí soudu mi má zůstavat nezabavitelná částka 9300Kč. Po stržení stravenek, mi na účet chodí 8185Kč, z toho musím zaplatit odbory, autobus do práce. Po zaplacení nájmu mi na tyhle výdaje zůstane 935Kč, což po zaplacení mi na živobytí zůstavají pouze stravenky, ze kterých nemohu platit potřebnou drogerii, nebo léky. Bylo mi řečeno, že mám stravenky zrušit, ale to by výcházelo finančně stejně. Volala a mluvila jsem s účetní ins. správkyně, zda se s touhe situací dá něco dělat, při výši mého dluhu, řekla mi, že se to mělo řešit před schválením, bohužel mi žádnou jinou možnost nenabídla, na což mi odpověděla, že mám sama sepsat nějakou žádost s návrhem se snížením na 6500Kč, při čemž bych zaplatila pořád 100 procent za 5 let a mám to poslat ins. správkyni, že to pošle na soud, ale že si nemám dělat naděje, že se do toho nezahrnuje nájem, že to ve vetšině případů zamítly. Nevím, co mám dělat, můžete mi prosím poradi, co bych měla do toho návrhu napsat, abych měla možnost uspět. , ani nevím jaké jsou podmínky, kdyby mi to eventuálně schválily. U toho kalendáře, mi přišlo rozhodnutí, že je to schváleno do roku 2023, nebo úplného zaplacení, min. těch 30 procent. Ale jaké podmínky jsou v případě strhávání dané, pevné částky.
Předem Děkuji za Váš čas a ochotu mi poradit.
 
Dobrý den,

Vaše insolvenční správkyně měla pravdu v tom, že v současné době není moc možností, jak Vám pomoci.

S ohledem na výši Vašich dluhů je pravděpodobně jediným možným řešením požádat soud o změnu usnesení, kterým bylo schváleno Vaše oddlužení, a to z důvodu změny v osobní rovině s tím, že požádáte o schválení tzv. fixní výše splátek tak, abyste 100 % dluhů uhradila za dobu 60 měsíců.
Při výši dluhů 340 000, - Kč by tak fixní srážka měla činit cca 6 800, - Kč; při takovéto výši srážky byste uhradila 100 % pohledávek věřitelů i odměnu insolvenční správkyně a oproti zákonným srážkám ze mzdy by Vám mohlo z čisté mzdy ve výši 18 000, - Kč zůstat o téměř 2 tis. Kč více.
Negativem tohoto postupu je však povinnost tuto fixní srážku hradit po celou dobu trvání oddlužení, tedy i za situace, kdy Vaše příjmy klesnou, a zákonná srážka by byla reálně nižší než takto stanovená.
 
Dobry den,
V zari mela probehnout posledni splatka v moji insolvenci. Penize (30000) mel insolvecni spravce na uctu jiz 10 zari, ale splatka veritelum do dneska (18.10.2018) nebyla uhrazena. Se srazkou za rijen mi uz spravce deponuje 60tisic, pricemz posledni splatka cini 10tisic. Snazila jsem se splatit vse co nejdrive a teď musim cekat az spravce uhradi posledni splatku. Jak se tomuto laxnimu postupu ze strany spravce branit?? Mohla jsem mit vse splaceno za 36 mesicu, ale takto uz se to protahuje. To mi muze deponovat spravce treba 100tisic a delat mrtveho brouka?? Diky za odpoved
 
Dobrý den,

jelikož neznám důvody, pro které insolvenční správce finance deponuje, nejsem oprávněna se k postupu správce vyjadřovat.

Obecně však platí, že deponovat lze pouze 6násobek měsíční zálohy (tj. 6 x 1089 Kč), pokud soud nestanoví jinak (maximální deponace však může činit 65 340 Kč, avšak v 1. měsíci oddlužení, poté se částka možné deponované snižuje).
Dále je možné deponovat na účtu prostředky v případě, kdy nebylo pravomocně rozhodnuto o popřené pohledávce anebo v případě pohledávek podmíněných.

Pokud se cítíte postupem správce poškozována, můžete soudu zaslat tzv. návrh na přiznání osvobození od placení zbytku dluhů dle ust. § 414 insolvenčního zákona. Žádost můžete mj. odůvodnit tím, že máte za to, že jsou všechny Vaše pohledávky již uhrazené, když součet výše pohledávek věřitelů a souřet odměn správce již přesahuje částku, která byla na účet majetkové podstaty poukázána.
Tento návrh dlužníka soud obvykle neprodleně postoupí insolvenčnímu správci k vyjádření a „rozpohybuje ledy“.
 
Dobrý den, chci se zeptat v 10/2018 mi byla schválená insolvence splátkovým kalendářem, s tím že můj celkový dluh činí 340 000Kč. Můj čistý příjem činí cc 18.000Kč. Chtěla jsem se zeptat na nový zákon, který uzákonily 26.10., zda v mém případě, po schválení, se změny týkají i mne, když už mi bylo schváleno, nebo se změny týkájí pouze pro nové lidi, kteří jdou teprve do oddlužení. Četla jsem o možnosti zaplatit 60 procent za tři roky, můžete mi prosím napsat zda mohu dosáhnout na tuto možnost, jaké jsou podmínky u této možnosti a co bych měla pro to udělat při výši mého dluhu.
Předem děkuji za odpověd
 
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že novela insolvenčního zákona je dosud v legislativním procesu, nejsme schopni se k ní nijak vyjádřit, jelikož její finální znění není dosud zcela jasné.
Novela prozatím prošla poslaneckou sněmovnou, když dne 26.10.2018 vyslovila s novelou zákona souhlas, přičemž nyní bude předložena Senátu a následně též prezidentu republiky.
 
Dobrý den poslal jsem později přehled o příjmech insolvenčnímu soudu a správci nepřečetl jsem si celé usnesení kde tato povinnost je uvedena v poučení je to velký problém. Děkuji za odpověď s pozdravem Milan Červený.
 
Dobrý den,

pokud jste insolvenčnímu správci i insolvenčnímu soudu přehled podal opožděně, avšak nikoliv na výzvu soudu, žádné negativní důsledky pro V8s toto opomenutí mít nebude.
Do budoucna však doporučuji si data 15.3. a 15.9. řádně poznamenat.