Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.743

DPH při poskytování právních služeb

Odesláno: 
Otevřeno 217 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byl na mě vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce, kde jsou určeny i náklady za právní zastupovávání oprávněného. Chtěl bych se zeptat, zda by DPH u těchto nákladů se mělo odvíjet od prvotního učinění úkonů nebo v den kdy se advokát dozví o tom, že jeho povinnost tyto služby poskytovat (v dané věci) skončila (pravomocné rozhodnutí)?
 
Dobrý den, doložil-li právní zástupce oprávněného, že je plátcem DPH, je příslušnou sazbou této daně zatížen každý úkon jím provedený v exekučním řízení. Pokud by se sazba v průběhu řízení změnila, měla by být uplatněna na ten který úkon v té výše, jaká platila v době jeho provedení. Nicméně pokud je v řízení vydán jediný Příkazu k úhradě nákladů exekuce až na konci řízení, musí být aplikována aktuální sazba DPH, byť by se v průběh řízení měnila.