Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.130.759

Odmítnutí dědictví dlužníkem v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu a přenechání zděděného majetku druhému dědici

Odesláno: 
Otevřeno 425 x
1 odpověď
 
Dobrý večer,
s mojí sestrou jsme zdědili byt. Sestra je v insolvenci může se zřeknout dědictví ve prospěch mé osoby.
Byt jsme zdědili 03/2018.
 
Dobrý den, dle ust. § 421 odst. 3 insolvnenčního zákona platí, že „Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu“. Doporučuji tedy Vámi uvedený postup v dědickém řízení zkonzultovat s insolvenčním správcem a pokud bude souhlasit, Vaše sestra se dědictví zříci může. Jinak by bylo její jednání neplatné, jak shora uvedeno.