Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.906

Insolvence - jak odeslat vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstato nebo pohledávky jí postavené na roveň

Odesláno: 
Otevřeno 699 x
1 odpověď
 
Jakým způsobem se podává, odesílá soudu VYROZUMĚNÍ O UPLATNĚNÍ POHLEDÁVKY ZA MAJETKOVOU
PODSTATOU NEBO POHLEDÁVKY JÍ POSTAVENÉ NA ROVEŇ, pokud podává právní zástupce za klienta. Prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou nebo jinou formou?
 
Dobrý den, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou se uplatňuje na formuláři, který najedete na http://www.justice.cz a posílá se insolvenčnímu soudu (a z opatrnosti i insolvnenčímu správcei) datovou schránkou, pokud ji zástupce má (advokát vždy). Jinak poštou.