Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.534.454

Prodej nemovitosti před insolvencí a zrušení prodeje insovenčním správcem - může k tomu dojít?

Odesláno: 
Otevřeno 375 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj sourozenec a partner se dostali do tíživé situace a řeší jak z toho z toho ven. Jedním z řešení je insolvence.
Se sourozencem vlastním napůl byt, ve kterém přebývá náš prarodič a také rodinný dům každý 1/4 a 1/2 má rodič, který tam fyzicky bydlí.
Napadl nás nápad, že od sourozence odkoupím jeho část bytu, abych mu tak pomohl "k penězům". U rodinného domu chceme situaci nechat tak, jak je.
Můj dotaz zní, když odkoupím byt ještě před podáním insolvenčního návrhu, je nějaká možnost, že i tak bude majetek zpětně zařazen do insolvence. I když už budu vlastníkem jen já? A jak je to prosím v případě exekuce, pokud by insolvenční návrh nebyl podán v čas a exekutoři by byli rychlejší?
Mohou majetek vymáhat zpětně...i když fyzicky sourozenec již dávno majitelem nebude?
Dále jak je to prosím v případě rodinného domu, viz výše. Je tam hrozba, že by byl i dům v případě 3 spoluvlastníků zařazen v insolvenčním řízení do majetkového vyrovnání věřitelů...? Nebo opět v případě, pokud budou exekutoři rychlejší, jaká je možnost, že exekutor půjde po majetku kde jsou i další spoluvlastníci?

Děkuji


 
Dobrý den, pokud podá insolvenční návrh Váš sourozenec a nikoliv Vy a řízení bude vedeno proti němu, Váš majetek součástí majetkové podstaty v řízení být nemůže, tj. pokud bude převedeno spoluvlastnické právo k bytu Vašeho sourozence na Vás, byt bude stát mimo majetkovou podstatu v insolvenčním řízení. Za určitých okolností by mohl v aném postupu být spatřován insolvenčím správcem a soudem nepoctivý záměr, a insolvenční návrh Vašeho sourozence by mohl být zamítnut, avšak toto není příliš pravděpodobné. Na druhou stranu věřitel Vašeho sourozence by mohl podat odpůrčí žalobu a požadovat, aby soud převod dotčeného spoluvlastnického práva prohlásil vůči němu za neúčinný; pokud by tak soud rozhodl, vůči věřiteli by platilo, že ½ bytu je stále Vašeho sourozence a tato část majetku by byla zařazena do majetkové podstaty; totéž by pak platilo i v exekuci, tj. tato polovina bytu b y byla postižena i přesto, že by patřila Vám a ne Vašemu sourozenci jako povinnému. V případě spoluvlastnictví domu ve výši ¼ Vaším sourozencem by byl tento podíl sepsán do majetkové podstaty, resp. postižen exekučním příkazem. Obecně tedy platí, že je postihován pouze a jen majetek dlužníka (jeho podíl), avšak za určitých okolností lze postihnout i majetek, který dlužník převedl na jiného se záměrem snížit hodnotu svého majetku a možnost uspokojení věřitele; o tom však musí rozhodovat soud a vždy pouze na návrh tohoto věřitele.
Jinak pokud by byl postižen podíl na nemovitosti exekutorem, bude tento zpeněžován v dražbě, v níž mohou spoluvlastníci uplatnit předkupní právo.