Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.253.708

Zaplcená exekuce, jiný exekutor žádá znovu zaplacení dluhu - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 260 x
1 odpověď
 
2012 mi okresní soud nařídil splácet dluh, který jsem měla k bance ČSOB. V 2013 mi začaly srážky z platu, které trvaly do 2017. Obdržela jsem i písemnou formu o zaplacení tohoto dluhu včetně ostatních nákladů. Přesto mi v 03/2018 oznámil jiný exekutor, že tu to částku mám zaplatit ještě jednou a to v trojnásobné výši a dokonce to již předali mé účetní firmě, jedna srážka jíž proběhla.
Zaslala jsem všechny potřebné dokumenty o zaplacení, nikdo nereaguje. Také jsem zaslala dopis okresnímu soudu.
Jak se dále zachovat, čekat a čekat.
Prosím o radu.
 
Dobrý den, Vaše podání by měl exekutor vyhodnotit jako návrh na zastavení exekuce. Zjistěte si nejprve telefonicky u exekutora, zda tomu tak je, tj. zda Vaše podání splnilo všechny náležitosti uvedeného návrhu a pokud ne, dotažte se, jak jej máte podat. Exekutor následně postupuje podle zákona a vyzve oprávněného, zda se zastavením exekuce souhlasí. Pokud by souhlasil, musí exekutor exekuci zastavit. Pokud by však oprávněný s Vaším návrhem na zastavení exekuce nesouhlasil, musí o zastavení rozhodnout exekuční soud, který se o Vašem podání však dozví až od exekutora; komunikujte tedy nyní pouze s exekutorem.