Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.846.862

Dluhy z podnkání - zrušení exekuce pro nemajetnost nebo oddlužení insolvencí?

Odesláno: 
Otevřeno 620 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 2010 jsem v exekuci, začínalo to na necelých 3.000.000 Kč a v současné době výše dluhu dosahuje 7.50.000 Kč. Dluh je z podníkání. Mám ještě jednoho věřitele, který to do exekuce nedal a jedná se asi o 400.000 Kč. Jsem živnostník a můj příjem stačí tak akorát na mé základní potřeby a na potřeby jednoho dítěte. Už několik let nic nesplácím a ani mě už nikdo nekontaktuje. I tak je to ale velká psychická zátěž.
Četl jsem, že je možné požádat o zrušení exekuce pro nemajetnost. Je to opravdu možné? Nebo je nějaká šance dosáhnout na oddlužení, když jsou to dluhy z podnikání a částka je tak vysoká, že nemám šanci jí splatit?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, nemajetnost je jeden z relevantních důvodů, proč je možno exekuci zastavit. Pokud jste nemajetný, resp. nejste vůbec schopen splácet svůj dluh, který dále narůstá, doporučovala bych Vám návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti podat. Pokud by s ním souhlasil oprávněný (není příliš pravděpodobné), exekuci musí exekutor zastavit, v opačném případě o zastavení bude rozhodovat exekuční soud. K možnosti podat insolvenční návrh se žádostí o povolení oddlužení: Pokud máte více věřitelů a jste schopen v průběhu 5 let splatit min. 30% jejich pohledávek, můžete žádat o povolení oddlužení, i když máte dluhy podnikání. Avšak pozor věřitel musí s s tímto řešením souhlasit (stačí pasivně), jinak „spadnete“ do konkurzu. V každém případě se s tímto obraťte na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který dle současné úpravy insolvnenčího zákona je vedle dalších zákonem vyjmenovaných osob z řad právníků jediný oprávněn insolvnenčí návrh za dlužníka sepsat a podat.