Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.956

Exekuce od Aukro - zjištění důvodu podání návrhu na exekuci Aukrem

Odesláno: 
Otevřeno 250 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
23.3.2018 jsme shodou okolností náhodou zjistili, že společnost Aukro na přítele podala návrh na exekuci. Nejsme si vědomi, že bychom vůči Aukru měli jakékoliv závazky a samo Aukro nás ohledně jakéhokoliv dluhu vůbec nekontaktovalo, proto jsme okamžitě Aukro kontaktovali. Do dnešního dne na jakýkoliv kontakt (telefonáty a emaily) nám Aukro odpovídá, že máme mít trpělivost, že vše prošetřuje a dává dohromady podklady. Od 29.3. již neodpovídá na emaily vůbec.
Zkusili jsme kontaktovat i exekutorku (26.3. a 27.3. 2018), která má případ na starosti, ale ta nám odpověděla, že řízení nebylo nařízeno soudem a bližší informace nám neposkytla.
Zkusili jsme kontaktovat i příslušný soud (27.3. 2018) a zatím jsme žádnou odpověď nedostali.
Nyní nevíme, jak dál postupovat, protože se nám nechce jen čekat.
Jak a od koho získat informace, za co Aukru dlužíme, odkdy dlužíme, jak vysoká je dlužná částka?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud je proti Vám (Vašemu příteli) vedena exekuce, má jako účastník právo na veškeré informace o tomto řízení. Doporučovala bych Vám buď využít institutu nahlížení do spisu v sídle exekutorky nebo, pokud je to příliš daleko od Vašeho bydliště, znovu kontaktovat telefonicky exekutoru (každý exekutor musí mít zaměstnance, kteří odpovídají na dotazy účastníků řízení, nebo odpovídá sám osobně) a žádat sdělení, kdo exekuční návrh podal a na základě jakého exekučního titulu, kterým je například rozhodnutí soudu o povinnosti zaplatit dluh věřiteli. Tyto skutečnosti jsou z exekučního návrhu známé. Případně telefonicky kontaktujte s uvedenými dotazy příslušný soud (nikoliv písemně). Jinak obecná rada, nenechte se odbýt, poskytnutí základních informací o řízení je standardním postupem v každém exekutorském úřadu nebo na soudu.