Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.606

Osobní bankrot potomka a trvalý pobyt, trvalé bydliště u rodičů - hrozí zabavení majetku rodiče, rodičů?

Odesláno: 
Otevřeno 284 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
známý má zažádáno o ososbní bankrot (má 11 věřitelů - 1.100.000 Kč). Kupu let bydlí ve vedlejším měste u přítelkyně, ale trvalý pobyt má stále u svého otce.
Má mít jeho otec nějaké obavy, např. z exekuce, zabavení majetku, když tam má trvalé bydliště? Známý vlastní pouze vozidlo. Děkuji Vám.
 
Dobrý den, podáním insolvenčního návrhu se do doby rozhodnutí o něm přerušuje případně již zahájené exekuční řízení a majetek dlužníka v této době nelze v exekuci zpeněžit, Zabavit jej však stále lze, tudíž případná návštěva exekutora na adrese trvalého bydliště dlužníka přes zahájené insolvenční řízení není vyloučena. Exekutor může zajistit jen majetek dlužníka, avšak na místě zpravidla nezjišťuje vlastnictví a pokud by byl vlastníkem někdo jiný (otec dlužníka), musel by se bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. V insolvenčním řízení podává zprávu o svém majetku dlužník sám a insolvenční správce si na místě tuto zprávu toliko ověřuje.