Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.356

Insolvence, konkurz a vyplácení výživného insolvenčním správcem

Odesláno: 
Otevřeno 312 x
1 odpověď
 
Dobrý večer,
v roce 2016 mně byla schválena insolvence ve které bylo zahrnuto i výživné na studujícího syna. Bohužel to mě bylo zrušeno a jsem v konkursu. Vše mi zatím strhávají a zůstává mi častka cca 9.000 Kč. Chtěla jsem se domluvit ze správcem o zasílání výživného v době konkursu, ale řekl mi, že bude zasláno až po ukončení konkursu.
Když jsem se dnes (04.04.2018) SMS ptala jestli bude výživné konečně zasláno, sdělil mi, že jakmile bude usnesení o zrušení konkursu v právní moci, vyplatí mi deponované prostředky které jim byli připsány na účet po podání konečné zprávy - výživné vyplácet nebudou.
Od května 2017 syn nedostal ani korunu, mě bylo vše strháváno - tak jsem mu nemohla posílat a teď nedostane nic? Copak výživné nemá přednost před vším ostatním? Dá se proti tomu nějak bránit? Vždyt všechny peníze šly ke správci.
Děkuji.
 
Dobrý den,
i v případě, že je úpadek dlužníka řešen konkursem, je správce povinen hradit výživné na dítě dlužníka, má-li k tomu v majetkové podstatě finanční prostředky, neboť dle ust. § 169 insolvenčního zákona je výživné pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a tyto se hradí kdykoliv během trvání insolvenčního řízení. Bohužel s ohledem na stav Vašeho řízení má přednost zejména odměna insolvenčního správce, a to i před výživným.
Z podané konečné zprávy opravdu vyplývá, že na dlužné výživné opravdu nebude nic hrazeno.
V současné situaci můžete soudu zaslat žádost o sdělení, z jakého důvodu dosud nerozhodl o správcem dne 8. listopadu 2017 podané konečné zprávě, a zároveň o sdělení, zda a jak bude hrazeno výživné synovi. Soud pak vyzve správce, aby se k Vašemu dopisu neprodleně vyjádřil.