Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.503

Jaký musí být dluh aby exekutor zabavil byt, dům, nemovitost a prodal ho/ji?

Odesláno: 
Otevřeno 206 x
1 odpověď
 
Prosím zda je pravda, že pokud dluh exekuce nepřesahuje 350.000 Kč nemůže nařídit exekutor příkaz k prodeji nemovitosti. Pokud se vytvoří dohoda s exekutorem na splátkách exekuce a platí je první povinný s přispěním druhého již nemusí pak platit druhý povinný další splátku? Děkuji za pomoc.
 
Dobrý den,
jediné omezení prodeje nemovitostí je uvedeno v ust. § 336i občanského soudního řádu. Soud dle tohoto ustanovování zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek nepřesahuje 30.000,- Kč bez příslušenství. Pokud tedy jistina pohledávky přesahuje částku 30 000, - Kč anebo povinný nemá v nemovitosti trvalé bydliště, soudní exekutor může vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti vždy.
Ohledně dohody s exekutorem platí, že tato se vztahuje na osobu, s níž se soudní exekutor dohodl. Jelikož oba povinná jsou povinni hradit společně a nerozdílně, exekutor samozřejmě může paralelně vymáhat dluh i po druhém povinném.