Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.112

Splacení exekucí a zaslání potvrzení o ukončení exekuce - do kdy, do kolika dnů, týdnů, měsíců?

Odesláno: 
Otevřeno 256 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítel měl několik exekucí, všechny je nyní zaplatil převodem na účet exekutorů pod příslušnými variabilními symboly. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho trvá, než příslušný exekutorský úřad pošle potvrzení o ukončení exekuce? Někteří poslali již během jednoho týdne, že se exekuce zrušuje, popř. že byla uhrazena, jiní ale zatím nic a pokud tam člověk zavolá, tam nám řekli, že se to teprve musí předat účetní a pak to musí nabýt právní moci atd.
Spíše mám obavu, aby na nás exekutoři ještě něco nevymáhali, když to nemáme papírově potvrzeno, popř. to příteli nestrhávali z platu. A pokud má přítel datovou schránku, jsou exekutorské úřady povinny mu zasílat veškerá oznámení do datové schránky? Zřizoval si jí kvůli tomu, protože má adresu na úřadě, tak aby mu neutíkala pošta.
Děkuji mockrát za odpověď.
 
Dobrý den, předně, pokud má Váš přítel datovou schránku, musí mu orgán veřejné moci (tj. i exekutor) doručovat do jeho datové schránky. Jinak při ukončení exekuce vymožením je pro povinného důležité zejména doručení usnesení o zrušení všech vydaných exekučních příkazů, aby měl jistotu, že exekuce již neprobíhá. Spolu s tím se zpravidla zasílá konečný Příkaz k úhradě nákladů exekuce, který je však již jen deklaratorní, tj. pro informaci a nic není dále vymáháno, neboť veškeré náklady již v průběhů řízení uhrazeny byly. Potvrzení o skončení exekuce je zasíláno většinou jen na výzvu povinného, neboť účastníkům řízení se dle zákona zasílá jen k jejich výzvě. Někteří exekutoři jej však zasílání i bez výzvy. Postup při skončení exekuce jinak není striktně zákonem dán, a může se do jisté míry u různých exekutorů lišit. Obecně však platí, že po uhrazení celé pohledávky včetně příslušenství musí exekutor postupovat bezodkladně, zejména ihned vydat uvedené usnesení o zrušení exekučních příkazů. Pokud některý exekutorský úřad postupuje pomaleji, je povinný zcela oprávněn naléhat na exekutora, aby vydal veškerou dokumentaci o ukončení exekuce co nejdříve, aby povinnému následně nevznikla jakákoliv újma. Pokud by exekutor (jeho zaměstnanci) nekonal, lze podat písemnou stížnost na tento postup k Exekutorské komoře či k dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, jež mají oprávnění povinovat exekutora k nápravě.