Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.832.992

Smazání záznamu v insolvenčním rejstříku po zpětvetí návrhu na insolvence věřitelem dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 476 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
V prosinci 2017 jeden věřitel podal na mne návrh na insolvenci aby se neprodal dům v exekuci. Již před návrhem insolvence jsem sehnal kupce, abych uspokojil své závazky. Věřitel vzal návrh na insolvenci zpět. Nebylo ještě rozhodnuto a bylo to vzato zpět. Jen mi zůstal záznam v rejstříku. To může kdokoliv podat návrh? Jak tento záznam smažu když není ani rozhodnuto o přijetí či zamítnutí jen vzetí zpět?
Moc se mi ten krok věřitele nelíbí. Čtrnáct dní jsem se s ním dohadoval aby to vzal zpět.
Děkuji Roman.
 
Dobrý den,
vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků v případě, kdy řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem, musí dle ust. § 425 odst. 1 insolvenčního zákona o vyškrtnutí požádala soud sám dlužník, přičemž takovou žádost můžete podat soudu nejdříve 3 měsíce po právní moci usnesení o zastavení řízení.
Jelikož usnesení o zastavení řízení ve Vašem případě nabylo právní moci dne 30.01.2018, o vyškrtnutí můžete soud požádat nejdříve dne 30.04.2018. Soud poté do 15 dnů ode dne doručení Vaší žádosti údaje o Vaší osobě v insolvenčním rejstříku znepřístupní.