Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Zvýhodnění přednostní exekuce - důvod, příčina

Odesláno: 
Otevřeno 406 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsou na mě vedené 4 exekuce. Ve výši cca. 110.000 Kč včetně jedné přednostní. Chci se zeptat, proč je exekuce vedená jako přednostní a splácí se ji více oproti ostatním?
Četl jsem, že by to tak už být nemělo, a neměla by žádná exekuce být vedená jako přednostní. Pokud ano, asi jde o neoprávněný stav, co s tím?
 
Dobrý den, tzv. přednostní exekuce upravuje zákon, konkrétně ust. § 279 ods. 1,2 občanského soudního řádu: „ (1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.
(2) Přednostními pohledávkami jsou
a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
Pokud tedy některý z Vašich dluhů náleží pod ust. § 299 odst. 2, písm. a-k o. s. ř. , pak je vymáhán srážkami ze mzdy jako přednostní pohledávka věřitele způsobem, jak uvedeno v odstavci 1 dotčeného ustanovení o. s. ř.