Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.248.763

Námitka proti výši odměny exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 568 x
3 odpovědi
 
Uhradila jsem exekuci dle rozpisu exekuce včetně nákladů exekutorovi 10.297,10 Kč. Požádala jsem o zaslání dokladu o ukončení exekuce. Obdržela jsem USNESENÍ o zrušení exekuce, ale spolu s tím 26.3.18 i PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE ve výše uvedené výši s poučením, že mohu do 8 dnů podat námitky. Rozpis je 5.578,10 Kč odměna exekutora, 484 Kč náklady právního zastoupení a 4.235 Kč paušální náhrada nákladů exekuce. Přičemž zejména náklady jsou asi 3x 1500 Kč, když exekutor je z jiného a města a další a přitom za námi nikdy nebyl. Tak za co si náklady účtuje? Exekutor v podstatě napíše 1-2 stránkový dopis, opíše co napsal soud za takové peníze. To je nehorázné.
Vím že jsem udělala chybu že jsem dopustila dluh ale platím soudu, 8000 Kč pak exekutorovi. A když podám námitky které se podávají exekutorovi nebude si zase něco účtovat? A stejně to soudu nepodá?
 
Dobrý den, pokud byla exekuce skončena vymožením, domnívám se, že zaslaný Příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán již deklaratorně, tj. jako doklad, který shrnuje, jaké náklady exekuce jste v jejím průběhu již uhradila, tedy nikoliv, jaké máte ještě uhradit. Doporučovala bych Vám si toto co nejdříve vyjasnit s exekutorem (jeho pracovníkem). Náklady exekuce jsou stanoveny vyhláškou č. 330/2001 Sb. v platném znění a v odůvodnění Příkazu byste měla na základě této vyhlášky zjistit, jak k nim exekutor dospěl. Pokud byste s nimi nesouhlasila a podala námitky, exekutor musí dodržet zákonný postup a buď Vám zcela vyhoví a nebo Vaše námitky zašle k rozhodnutí exekučnímu soudu. Námitky musíte podat ve lhůtě 8 dnů od doručení Příkazu, jinak budou jako opožděné odmítnuty.
 
EXEKUTOR NEREAGUJE – LIKVIDAČNÍ NÁKLADY EXEKUTORA.
Exekutor vydal v jeden den v říjnu 2016 "VYROUMĚNÍ o zahájení exekuce", dále "EXEKUČNÍ PŘÍKAZ", VÝZVU k dobrovolné úhradě dlužného plnění" a "VÝZVU ke kontaktování exekutora". Dlužná částka na výživném na nezletilého syna činila 96.000 Kč spolu s náklady exekutora (náklady oprávněného, paušální náklady ex. řízení a odměna exekutora za peněžité plnění) ve výši 44431, -Kč tedy celkem 140.431,-Kč včetně zabavení řidičáku. Což je pro mne likvidační, Na svou obhajobu uvádím, že jsem byl ve velmi tíživé finanční situaci k tomu platil ještě alimenty na 2 děti a zároveň vychovávám 2 děti - celkem 5 dětí. A matka syna - viz. exekuce, mi bránila ve styku se synem, nekomunikovala se mnou, nebrala mi telefony a když setkání zprostřetkovala babička, od té doby nesměl syn na prázdniny již ani k ní a i s ní přestala komunikovat přestože jí byla vždy nápomocna a po mém odchodu ji u sebe nechala bydlet než se odstěhovala k příteli. A následně podala exekuci přesto, že mne slíbila že se dohodneme. O exekuci jsem se dozvěděl opožděně, neboť jsem se v místě trvalého bydliště nezdržoval, což matka syna věděla a úmyslně tuto skutečnost exekutorovi nesdělila. Takže jsem propásl veškeré lhůty. Na základě výzvy exekutora jsme se sešli a bylo dohodnuto, že pokud budu pravidelně dlužnou částku alimentů platit, uhradím exekutorovy skutečné náklady cca ve výši 7.000 Kč a on exekuci ukončí nebo zastaví. Dluh platím pravidelně a po cca roce splácení kdy matka syna toto exekutorovi potvrdila jsem napsal exekutorovi žádost aby mi dle dohody náklady exekuce snížil na zmíněných cca 7.000 Kč, které mu okamžitě zašlu dle jeho instrukcí a exekuci ZASTAVIL či SKONČIL nevím jaký přesný termín měl být. Je to více jak měsíc a exekutor nereaguje. Doklad o odeslání mám. Jak v tomto případě postupovat? O jaký druh zastavení nebo ukončení exekuce mohu žádat? A kam se mohu obrátit pokud mi exekutor nevyhoví z důvodu nepřiměřených nákladů řízení které jsou pro mne likvidační.
Byl exekutor i oprávněn mi prostřednictvím soudu zadržet řidičák i když jsem se zavázal splácet dlužnou částku, což jsem dodržel.
 
Dobrý den, exekuce je skončena po vymožení pohledávky včetně příslušenství, kam patří i náklady exekutora. Pokud náklady exekuce činily ve výzvě cca 44.000,- Kč, není možné, aby Vám kdokoliv z exekutorského úřadu, s kým jste mluvil (např. vykonavatel) slíbil, že náklady bude vymáhat nižší, např. ve výši 7.000,- Kč. Takový postup je nezákonný a exekutor tak učinit ani nemůže. Takový slib Vám byl proto dán zcela neoprávněně. Pokud jste již doplatil dlužné výživné, doporučuji dohodnout se s matkou a podat společný návrh na zastavení exekuce. Exekutor na základě toho exekuci zastaví a určí její náklady. Pokud s nimi nebudete souhlasit, podejte odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, v němž musíte uvést, proč máte za to, že náklady nejsou určeny správně a připojit důkazy. Pokud se s matkou nedohodnete, doporučuji zatelefonovat na exekutorský úřad a požadovat vyčíslení exekuce, tj. zda ještě něco dlužíte. Pokud ne, exekutor vydá Příkaz k úhradě nákladů exekuce, kde své náklady opětovně vyčíslí a Vy můžete proti nim podat námitky, ve lhůtě 8 dnů od doručení rozhodnutí, opět v námitkách musíte uvést, proč máte za to, že náklady nejsou určeny správně a připojit důkazy. K vydání exekučního příkazu pozastavení řidičského oprávnění Vám sděluji, že jej exekutor vydal po právu, neboť dohoda o splátkách je pouze dobrou vůlí exekutora, který jinak může vymáhat pohledávku na základě exekučních příkazů postihujících majetek povinného, případně pozastavit řidičské oprávnění povinného jako účinný tlak na povinného exekuci splácet, zejména v případě vymáhání výživného jako ve Vašem případě.