Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.765

Insolvence a přeplatek na daních - jde o mimořádný příjem podléhající insolvenci?

Odesláno: 
Otevřeno 324 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Jsem starobní důchodce SD. Začátkem roku 2017 jsem byl vedle důchodu zaměstnán. Ze zdravotních důvodů jsem byl nucen zaměstnání opustit.
V říjmu 2017 mě byla schválena insolvence splátkovým kalendářem. Za rok 2017 jsem podal daňové přiznání, ve kterém mě vychází přeplatek na daních. Považuje se tento přeplatek za mimořádný příjem, který bych měl odvést insolvenčnímu správci i když tyto daně mě byly odvedeny ještě před schválením insolvence?
Dále mám dotaz na skutečnost, že jsem byl u soudu zastupován obhájcem určeným soudem. Za tuto službu mám uhradit státu 46.000 Kč. Mohu soudu uvést že nemohu tuto částku uhradit protože jsem v insolvenci?
Děkuji za zpětnou zprávu.
 
Dobrý den,

veškeré přeplatky na daních náležející dlužníkovi v oddlužení mají být dle rozhodnutí soudů použity jako mimořádná splátka na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů.
Pokud by bylo daňové zvýhodnění uplatňováno až souhrnně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za daný kalendářní rok, přeplatek na dani by měl být vydán insolvenčnímu správci jako celek.

Ohledně Vašeho dluhu za soudem jmenovaného obhájce platí totéž co u ostatních dluhů, tedy že dlužník není oprávněn v insolvenčním řízení hradit žádné pohledávky, jinak by se dopustil zvýhodnění věřitele, přičemž takové jednání může být posuzováno jako trestné.