Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.925

Dluhy 3 osob sdružení a exekuce - jeden dlužník je nemajetný, kdo zaplatí jeho část dluhu?

Odesláno: 
Otevřeno 199 x
1 odpověď
 
Roku 1992 založeno sdružení 3osob dle smlouvy s podílem každé osoby 1/3 na zisku i dluhu. IČO psané na 1osobu. Nyní exekuce. Jak se dělí dluh, když je jedna osoba bez finančních i majetkových aktiv. Musí další 2 osoby splácet i tento podíl třetí osoby?
 
Dobrý den, ohledně splácení dluhu více osobami záleží na tom, zda je mají splatit každá ve svém podílu nebo tzv. společně a nerozdílně, tedy věřitel může požadovat úhradu celého dluhu po i po jediném spoludlužníku a ten následně může uplatit svoji pohledávku u ostatních spoludlužníků. Tato skutečnost vyplývající ze zákona nebo z dohody účastníků by měla být uvedena ve výroku exekučního titulu (např. rozsudku soudu). Velikost majetku spoludlužníků nehraje roli.