Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.310

Trestní oznámení na exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 966 x
1 odpověď
 
Exekutor provádí na nezaplacenou pokutu znovu exekuci v pořadí druhou. Je v pořadí u ČSSZ, na strhnutí z důchodu a tak si vyrobil další a exekuovanou částku více než zdvojnásobil.
Nevidím jiný postup jak podat trestní oznámení. Nebo jak jinak napravit spravedlivé vymáhání pokuty z dopravy?
Děkuji.
 
Dobrý den, exekuční řízení se vede z vůle oprávněného, který podává k exekutorovi exekuční návrh na základě exekučního titulu, např. rozhodnutí soudu. Sám exekutor tedy exekuci zahájit nemůže. Nejprve bych Vám doporučovala vyjasnit si, zda nejsou proti Vám vedeny dvě exekuce na základě různých exekučních titulů, a to v Centrální evidenci exekucí, což je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky na http://www.ceecr.cz nebo dotazem u soudu v místě Vašeho bydliště. Pokud budete mít dále za to, že je exekuce proti Vám vedena neoprávněně, můžete na exekutora podat stížnost na Exekutorskou komoru ČR a/nebo na dohledový orgán na činností exekutorů, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR, jež mají oprávnění a zároveň povinnost Vaši stížnost prošetřit a Vás o výsledku šetření vyrozumět.