Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.918.570

Insolvence a rozvod manželství - převod dluhů na toho kdo dluhy způsobil

Odesláno: 
Otevřeno 409 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
prosím o radu při řešení situace, do které jsem se během manželství dostala a která mě i mým dětem značně komplikuje život.
Můj manžel XX podnikal, ale poslední roky se mu nedařilo a tak se dostal do dluhů (půjčil si od banky, dlužil dodavatelům).
2015 mě přesvědčil ke společné žádosti o oddlužení, kdy mi tvrdil, že z prodeje našeho domu se veškeré dluhy zaplatí.
Během oddlužení jsem zjistila, že celkové dluhy přesahují 2,5 milionu. Bohužel nám soud nepovolil oddlužení a pro nepoctivý záměr nás navedl do konkurzu, který trvá dosud a během kterého došlo k prodeji domu, kde jsme žili, za částku cca 1 mil. Kč. Zbytek dluhu ve výši cca 1.500 000 Kč zůstává k uhrazení. Jelikož bude konkurzní řízení u konce a mnoho věřitelů nebylo uspokojeno, nezbývá mi než žádat znovu o oddlužení. Momentálně mám podanou žádost o rozvod, obě děti mám v péči.
Bohužel si nejsem vůbec jistá, zda manžel je ochoten své dluhy platit (doposud mi dluží na výživném na děti).

Mám 3 otázky:
1) Je možné u rozvodu provést zúžení SJM pokud máme už jen dluhy (převést dluhy jen na manžela).
2) Před podáním rozvodu jsme s manželem uzavřeli písemnou dohodu, že veškeré dluhy jsou jeho, bere je na sebe a postará se o jejich zaplacení, a v případě, že by některý z věřitelů vymáhal dluh po mě, zavazuje se v dohodě k uhrazení - má tato dohoda oporu v zákoně, pokud byla uzavřena dokud jsme manželé?
3) Pokud nelze provést zúžení SJM, prosím o radu, jestli v případě, že budu znovu žádat o oddlužení jen sama za sebe, budu splácet jen pohledávky věřitelů, kteří se přihlásí k mé nové žádosti o oddlužení, nebo jestli jsou nějak vymahatelné i přihlášené pohledávky z předchozí společné žádosti a následného konkurzu.
Děkuji mnohokrát.
 
Dobrý den,

1) Společné jmění manželů již zúžit nemůžete, neboť Vaše společné jmění manželů zaniklo ke dni prohlášení konkursu dle ust. 268 odst. 1 insolvenčního zákona, tj. ke dni 31.3.2016. Zároveň i v případě, kdy by společné jmění trvalo, by s takovým zúžením museli dát souhlas jednotliví věřitelé, protože jinak by zúžení vůči nim nemělo žádný dopad.

2) Uzavřená dohoda má účinky pouze mezi Vámi a manželem, tedy věřitelé mohou i nadále požadovat plnění i po Vás. Vy však díky dohodě můžete po manželovi požadovat úhradu všech dluhů, které jste za něj uhradila.

3) Platí, že pokud byly pohledávky v rámci společného oddlužení manželů zjištěny, má se dále za to, že jsou to pohledávky obou manželů. Je samozřejmě možné, že ne všichni věřitelé přihlásí své pohledávky i do řízení za Vámi (primárně se budou snažit cílit na manžela), ovšem vylouřit toto samozřejmě nelze.